Nestbehandeling ganzen

Vanaf 18 maart tot 5 april worden de nesten, van verschillende soorten ganzen, behandeld. Het gaat hierbij om de Grauwe gans, Grote Canadese gans, Boerengans en Nijlgans. Dit gebeurt bij nesten op diverse locaties in gemeente Schagen, waaronder Nes-noord, Lagedijk, Witte Paal, De Groenling, Waldervaart en het Schagerwiel. “Wilde ganzen zorgen namelijk voor veel schade, omdat zij gewassen en vegetatie aanvreten. Door het dompelen van de eieren uit de nesten in plantaardige olie, worden er minder wilde ganzen geboren”, aldus wethouder Hans Heddes.

De gemeente wil door de nestbehandeling voorkomen dat de ganzen de gewassen op de nabijgelegen weilanden aanvreten. Daarnaast is onder andere het natuurgebied ten zuiden van de Witte Paal erg kwetsbaar. Als de populatie grauwe ganzen hier groter wordt, komen
broedplekken van zeldzame soorten als de roerdomp, de waterral en de kiekendief in het gedrang. Te veel ganzen tasten het leefgebied van deze soorten aan. Uit de nesten van de grauwe ganzen wordt één ei niet gedompeld. Als er namelijk helemaal geen kuikens uit de eieren zouden komen, nestelen de ganzen een tweede keer. Het onderdompelen van de eieren is overlegd met het CNME en Vogelwerkgroep Tringa.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info