Een nieuwe woonvisie, inwoners denken mee!

Wat is er belangrijk als het gaat om wonen, vooral in de toekomst? De gemeente maakt een nieuwe woonvisie. Een woonvisie wordt gebruikt om toekomstige nieuwbouwplannen te toetsen en afspraken te maken met woningbouwverenigingen. Omdat alle inwoners samen de gemeente vormen organiseert de gemeente bijeenkomsten voor iedereen die wil meepraten over de nieuwe woonvisie. Elke bijeenkomst heeft een ander thema. De avonden gaan over de visie op wonen en woningbouw in algemene zin en dus niet over bouwlocaties en concrete projecten.

De data en tijden van de bijeenkomst zijn als volgt:

  • Op 31 oktober om 19.00 uur in het dorpshuis van Waarland. De onderwerpen die worden behandeld zijn: Bestaande woningvoorraad, woningbehoefte en nieuwbouw
  • Op 31 oktober om 20.30 uur in het dorpshuis van Waarland. De onderwerpen die worden behandeld zijn: Kwaliteit woningen, leefbaarheid en duurzaamheid
  • Op 18 november om 19.00 uur in het dorpshuis van Tuitjenhorn. De onderwerpen die worden behandeld zijn: Bereikbaarheid woningmarkt, woonruimteverdeling, urgentie, spoedzoekers
  • Op 18 november om 20.30 uur in het dorpshuis van Tuitjenhorn. De onderwerpen die worden behandeld zijn: Zorg en bijzondere doelgroepen

Aanmelden
Tijdens de bijeenkomsten inventariseert de gemeente meningen van bewoners, die meegenomen kunnen worden in de verdere besluitvorming. Wethouder Jelle Beemsterboer: ‘De woonvisie moet een breed gedragen visie zijn en daarom zijn meningen van onze inwoners, bedrijven en professionals belangrijk’.

Bewoners die geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden voor 21 oktober via de website: www.schagen.nl/woonvisie

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info