Uitnodiging algemene ledenvergadering Geel Zwart ’30

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

S.V. GEEL-ZWART’30

Het bestuur van de S.V. GEEL-ZWART’30 nodigt haar leden uit tot het digitaal bijwonen van de algemene ledenvergadering op:

Maandag 7 december 2020 aanvang 20.00 uur

Via een link van Teams die u na aanmelden bij van ons ontvangt.

Agenda:

 • Opening / mededelingen
 • Vaststellen agenda
 • Goedkeuring notulen laatste vergadering (2 december 2019)
  Leden die de notulen vooraf willen inzien kunnen deze opvragen d.m.v. een mail naar: secretaris@geelzwart.nl
 • Jaarverslagen bestuur en jeugdcommissie
 • Jaarcijfers 2019-2020
 • Verslag kascommissie & benoemen nieuw lid KC
  Jon van der Weij treedt af als lid
 • Begroting 2021-2022
 • Contributie
 • Accommodatie / Kantine
 • Personele zaken
  Patrique Stam treedt af als wedstrijdsecretaris senioren
  Merianne Mak treedt af als wedstrijdsecretaris jeugd
 • Jeugdzaken
 • Duurzaamheid
 • Technisch beleid
 • Covid ‘19
 • Oud papier
 • Rondvraag
 • Sluiting

Namens het bestuur van S.V. GEEL-ZWART’30
Hesther Broersen
secretaris