2 euro per jaar per inwoner voor dorpsraden en wijkpanel

Ieder jaar 2 euro per inwoner voor de dorpsraden en het wijkpanel. Vrij te besteden naar eigen inzicht aan bijvoorbeeld kleine projecten, evenementen of initiatieven van inwoners. Dit heeft de raad besloten bij het vaststellen van de begroting 2019.

Wethouder Joke Kruit: “Met dit extra geld voor de inwoners willen wij een bijdrage leveren aan initiatieven die de lokale samenleving versterken. Zonder bureaucratische rompslomp, maar gewoon zelf te besteden vanuit vertrouwen.” Begin 2019 krijgen de dorpsraden en het wijkpanel het geld overgemaakt. Hoeveel dat is, hangt af van het aantal inwoners dat in hun gebied woont. De dorpsraden en het wijkpanel krijgen het geld tegelijk met hun jaarlijkse subsidie.

Geen dorpsraad?
In de gemeente zijn 11 dorpsraden en één wijkpanel. Deze vertegenwoordigen niet álle kernen in de gemeente Schagen. Voor de kernen die geen dorpsraad of wijkpanel hebben, houdt de gemeente het geld apart. Inwoners uit die kernen kunnen bij de gebiedscoördinatoren van de gemeente een initiatief indienen en daarvoor geld vragen. Ook hiervoor geldt dat deze inwoners dit naar eigen inzicht mogen invullen. Wél kijkt de gemeente in dat geval voor welk gebied – en dus hoeveel inwoners – het initiatief is en of daar een dorpsraad of wijkpanel actief is. Ook kunnen inwoners er voor kiezen een dorpsraad of wijkpanel op te richten.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info