2e oproep aan de verenigingen in ’t Zand en de Stolpen i.v.m. dorpsveiling !!!

In het najaar van 2021, op zaterdag 6 november, zal door onze stichting wederom de tweejaarlijkse dorpsveiling gehouden worden in De Jonge Prins. Dit zal alweer de 15e editie zijn!!

 

Op onze vorige oproep d.d. 22 februari jl. hebben wij, waarschijnlijk door minder frequent vergaderen van de verenigingen, tekort animo ontvangen. Wij willen daarom wederom vragen om dit in uw bestuur te bespreken.

Zoals gebruikelijk wordt dit evenement in samenwerking met een aantal besturen van verenigingen uit ’t Zand en omstreken georganiseerd.

Verenigingen kunnen zich nu vóór 5 mei a.s. aanmelden via ssdatzand@gmail.com. Het verzoek daarbij is tevens om aan te geven op welke wijze het aandeel van de opbrengst door de vereniging wordt besteed.

Het bestuur van onze stichting houdt zich het recht voor om verenigingen met de dringendste investering de voorkeur te geven. Evenals het aantal deelnemende verenigingen aan de veiling zal door ons worden bepaald.

 

LET OP:
Op dit moment kunnen we nog niet weten of het werkelijk plaats kan gaan vinden i.v.m. de Corona-situatie. We gaan uit van het positieve en dus starten we toch al met de voorbereidingen waarvan deze uitnodiging de start is en roepen wij hierbij de verenigingen en stichtingen op om zich voor deze veiling aan te melden.

We zien jullie gemotiveerde reacties met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand e.o.

Ingrid Pijnacker
Secretaris SSDA

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info