32 Noord-Hollandse gemeenten luiden noodklok

32 Noord-Hollandse gemeenten luiden noodklok en pleiten voor maatwerk voor ondernemers die tussen wal en schip raken.

Alle bestuurders van de 18 gemeenten in Noord Holland Noord, de 6 gemeenten van regio Amstelland-Meerlanden, de 7 gemeenten van regio Zuid-Kennemerland & IJmond en Amsterdam ondersteund door de Provincie Noord Holland, het Economisch Forum Holland boven Amsterdam en het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord pleiten in een brandbrief gericht aan het Kabinet voor maatwerk bij de NOW en TVL subsidieregelingen.

“Herhaaldelijk constateren wij in onze gemeenten bij de inzet van de regelingen NOW en TVL een groot verschil tussen theorie en praktijk.
De praktijk toont ondernemers in onacceptabele stress. Ondernemers en werkgevers die tientallen jaren met succes hebben gewerkt en die inmiddels het zelfstandig opgebouwde pensioen en privévermogen hebben moeten inzetten om de vaste lasten te kunnen betalen. Werkgevers, de werknemers en hun gezinnen die afhankelijk zijn van deze werkgevers worden, als gevolg hiervan, ernstig in hun bestaanszekerheid bedreigd”, aldus Erik Bekkering, wethouder Economische Zaken gemeente Bergen NH.
Maatwerk nodig voor ondernemers die tussen de wal en het schip vallen!

Het gaat hierbij meestal om ondernemers in de detailhandel, cultuur, horeca en andere branches die net buiten de vereisten vallen voor de NOW-regeling (noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid) en TVL (tegemoetkoming vaste lasten). Het ‘omvallen’ van bedrijven zal tot onnodig verlies van werkgelegenheid leiden evenals leegstand en verpaupering binnen onze kernen.

 

Geloofwaardigheid overheid in het geding
De geloofwaardigheid in zowel de landelijke als lokale overheid komt hiermee op het spel te staan. Het kan niet zo zijn dat we de ‘bijkomende schade’ accepteren. Dit heeft al vaker tot grote problemen achteraf geleid. Als bestuurders vragen wij het kabinet, missionair of demissionair, de menselijke maat te blijven vasthouden.
Wethouder EZ gemeente Amstelveen, Floor Gordon: “We vragen het kabinet om te luisteren naar de roep van de ondernemers, gemeenten, brancheverenigingen en belangenorganisaties die nu steeds luider in de media te horen is. En vervolgens maatwerk te leveren zodat óók deze ondernemers in aanmerking komen voor de subsidieregelingen NOW & TVL.”

Inzet van de regelingen herhaaldelijk een groot verschil tussen theorie en praktijk
Wethouder EZ gemeente Medemblik, Harry Nederpelt: “Als bestuurders constateren we, bij de inzet van de regelingen herhaaldelijk, een groot verschil tussen theorie en praktijk. Wij pleiten in de brandbrief voor meer maatwerk in het geval van de NOW en TVL regelingen om zo deze discrepantie weg te nemen. Wethouder EZ gemeente Hollands Kroon, Theo Meskers: “Wij zijn er vast van overtuigd dat ook de Rijksoverheid er krachtig naar wil streven om de theorie van beleid en de ingezette regelingen zoveel mogelijk op de praktijk te laten aansluiten. En we door ons pleidooi, inzet en meedenken op korte termijn tot een verantwoorde realisatie kunnen komen”

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info