Diaconaal Weekend voor Hospice Schagen

Afgelopen zondag was er in de parochiekerk in ’t Zand in speciale viering rond het Diaconaal Weekend. De viering was voorbereid door de Parochiële Caritas Instelling en had als thema Barmhartigheid. Voorganger diaken Henk Schrader ging bij de preek in op de betekenis van Barmhartigheid in de katholieke kerk.

Zo benoemt de kerk zeven werken van barmhartigheid:
1. de hongerigen te eten geven
2. de dorstigen te drinken geven
3. de naakten kleden
4. de doden begraven
5. de vreemdelingen herbergen
6. de zieken verzorgen
7. de gevangenen bezoeken

Aan het eind van de viering gaven Germa Jongejan en Agnes van Klink een uitleg over de Hospice in Schagen. Germa sloot af met het volgende gedicht van Jos van Hest:

Hospice

Dit is het huis van tijd
met kamers van genoeg en tekort
Dit is het huis met een gang
van de tijd die gegeven is.
Een huis met een deur
van nog en nog niet en nu al
Een huis van tijd van leven
precies op dit moment
Dit is het huis van komen en gaan
een huis op de grens
Het huis van nog even wonen
in de tijd – wees welkom mens.

Tenslotte werd er een deurcollecte gehouden voor de Hospice. Deze bracht € 136,70 op. Dit bedrag wordt door de Caritas ’t Zand aangevuld tot € 300,-.
Mocht u ook geld willen doneren voor de Hospice, dan kan dat op het volgende banknummer NL78 RABO 0123 1607 15 ten name van Hospice Schagen.

Op dit schilderij van de Meester van Alkmaar uit 1504 zijn de Werken van Barmhartigheid afgebeeld. Het schilderij is te zien in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Op dit schilderij van de Meester van Alkmaar uit 1504 zijn de Werken van Barmhartigheid afgebeeld. Het schilderij is te zien in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info