Aanpassingen Weekmarkt Schagen

Sinds begin juni is de weekmarkt ‘coronaproof’ ingericht. De regering is hier duidelijk over; ook hier is de 1,5 meter maatregel van essentieel belang. Voorts geeft zij aan dat de protocollen van de branchevereniging (de CVAH) nageleefd moeten worden. Hierdoor heeft de gemeente aan de helft van de marktondernemers een alternatieve verkooplocatie moeten aanwijzen. Marktondernemers hebben aangegeven de twee marktterreinen op elkaar te willen laten aansluiten. “Onze ondernemers hebben het in deze tijd al lastig genoeg. Door gehoor te geven aan hun wensen hopen wij dat de klanten blijven komen,” licht wethouder Jelle Beemsterboer toe.

Ondernemers een andere plek
Nu de zomerterrassen weer worden opgeruimd en er ook op de Nieuwstraat meer ruimte vrij is gekomen voor het plaatsen van kramen worden de volgende marktondernemers verplaatst: Kaashandel Wals is vanaf donderdag 8 oktober op de Markt te vinden evenals de bloemenkraam van Van Klaveren. Ook vanaf 8 oktober is aan de Nieuwstraat de groentestal van Boerenversbox/Hooiveld te vinden. De heer Kamp met zijn gordijnstoffen neemt vanaf 1 oktober zijn standplaats op de Nieuwstraat in. Wethouder Beemsterboer: “Verplaatsing van deze ondernemers naar de Markt zorgt niet alleen voor verbinding tussen de twee marktlocaties maar zorgt ook voor een veilig en aantrekkelijk (winkel)centrum op de marktdagen.”

Markt afgesloten al het verkeer tijdens marktdagen
Vanaf donderdag 1 oktober geldt een geheel rijverbod voor het hele marktterrein (zie kaartje) tijdens de openingstijden van de weekmarkt. De afgelopen maanden is gebleken dat de situatie op de markt onduidelijk was en daardoor onveilige situaties ontstonden. Er is een palet van maatregelen ingezet om de gehele situatie op de markt te verduidelijken en de veiligheid te bevorderen. Hierbij is gekeken naar de inrichting van de markt, de inzet van vrijwilligers bij de in- en uitgangen van het marktterrein en door de zichtbaarheid van boa’s te vergroten. Onder het marktterrein valt de Gedempte Gracht, de Markt en de Nieuwstraat vanaf de ingang van het parkeerterrein van Albert Heijn.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info