Aantal kinderen met overgewicht in Schagen gedaald

In de periode 2014-2016 is het percentage overgewicht (inclusief obesitas) bij kinderen in Schagen gedaald. Dit blijkt uit de metingen die door de JGZ (jeugdgezondheidszorg) verpleegkundigen zijn uitgevoerd. De gemeente ziet hierin een bevestiging dat het loont om te investeren in projecten die een gezonde leefstijl stimuleren.

 

In Schagen ligt het percentage kinderen met overgewicht (inclusief obesitas) lager dan de percentage van Noord-Holland Noord. In de leeftijdsgroep 10-11 jarigen daalde het percentage kinderen met overgewicht (incl. obesitas) van 24,4% naar 15,7%, bij de 3-4 jarigen daalde het percentage van 4,1% naar 3,2%, bij de 5-6 jarigen daalde het percentage van 8,4% naar 6,0% en bij de 13-14 jarigen daalde het percentage van 16,9% naar 14,5%. Bron: gezondheidsatlas GGD Hollands Noorden. Percentage overgewicht (incl. obesitas) gemeente Schagen 2014 t/m 2016.

Obesitas overgewicht schagen 2018

 

Inspanningen JOGG

JOGG-Schagen werkt sinds enkele jaren lokaal aan een integrale aanpak om gezond gewicht bij jongeren te bevorderen. Professionals van de GGD, verloskundigen, onderwijs, kinderopvang, huisartsen, diëtistes en fysiotherapeuten weten elkaar beter te vinden. Zij slagen erin de thema’s overgewicht en gezonde leefstijl meer onder de aandacht te brengen, te agenderen en partijen te enthousiasmeren om te werken aan een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren. Inmiddels zijn er in de gemeente verspreid over de verschillende kernen 16 basisscholen gestart met de DrinkWater campagne en heeft het Clusius College het vignet Gezonde School behaald. Ook op de kinderopvang en de peuterscholen is aandacht voor de gezonde leefstijl. Er wordt vaker water gedronken en het voedingsbeleid is aangepast. Bij sport- en beweegactiviteiten in de wijk worden nu vaker water en een gezonde snack aangeboden.

Hoewel de oorzaken voor de daling van het percentage kinderen met overgewicht niet wetenschappelijk zijn onderzocht, is voor wethouder Blonk van samenlevingszaken duidelijk dat met de projecten die JOGG-Schagen de afgelopen jaren heeft geleid een belangrijke bijdrage hebben geleverd: “Natuurlijk zijn er verschillende factoren die meespelen, maar het feit dat JOGG zo actief heeft samengewerkt met bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven, waar het een gezonde leefstijl op een speelse manier structureel wordt gepromoot, heeft er zonder enige twijfel aan bijgedragen. Voor mij een aanwijzing dat we op de goede weg zijn, en een aanmoediging om hierin te blijven investeren. Onze jeugd is immers onze toekomst!” Aldus de wethouder.

 

Start Ik Lekker Fit

Gemeente Schagen heeft onlangs een aanvullend project op de bestaande initiatieven geïnitieerd die kinderen en ouders uitnodigt om meer bewust te zijn van een actieve en gezonde leefstijl.

Op 25 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Schagen besloten om het financiële overschot sociaal domein 2016 in te zetten voor hulp en ondersteuning (zorg). Een van de projecten is “Ik lekker fit Schagen”. Het vijfjarig programma bevordert op een integrale, structurele manier de gezondheid van 6.500 basisschoolkinderen door het aanbieden van voedingslessen (op maat en passend bij de situatie) op alle basisscholen. Er is aandacht voor ouderbetrokkenheid met workshops en opvoedondersteuning voor ouders. Er komen extra meetmomenten bij kinderen op de basisschool en adviezen met als doel optimale ondersteuning aan kind en gezin.

 

Integrale aanpak

JOGG-regisseur Judith Gielens heeft flink  ingezet op nieuwe samenwerkingen en verbindingen en ziet in “Ik lekker fit” een manier om en de bestaande initiatieven te versterken. Zij zegt hierover: “Impulsregeling Bewegen op school, Club Extra én mijn inzet als JOGG-regisseur staan niet op zichzelf maar versterken elkaar. Op deze manier wordt op jonge leeftijd een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige gezondheid.”

De uitvoering van “Ik Lekker fit Schagen” is gezien de eerdere samenwerking en resultaten in goede handen bij Team Sportservice Schagen, Dieet&Co en GGD Hollands Noorden.

 

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info