Actie voor aankoop natuur bij Eendenkooi ‘t Zand

Landschap Noord-Holland start een grote actie om een belangrijk natuurgebied te kunnen kopen. Naast de Eendenkooi ’t Zand is 15 ha bloemrijk grasland te koop. Het Landschap wil deze weilanden vol met weidevogels en orchideeën kopen om ze voor eeuwig te beschermen. Landschap Noord-Holland wil het geld door crowdfunding en door een actie onder de donateurs verzamelen. 

De weilanden waren van een vorig jaar overleden boer én groot natuurliefhebber. In het grasland broeden veel weidevogels als grutto, kievit en tureluur. In het voorjaar zien ze geel van de ratelaars en roze van de echte koekoeksbloemen en de rietorchissen. Het zou zonde zijn als deze 15 hectare (vergelijkbaar met 22 voetbalvelden) natuur verloren gaat. Het is de grootste aankoop voor Landschap Noord-Holland sinds lange tijd.

Grond is in deze tijd erg gewild voor industrie en landbouw. De aan te kopen percelen liggen tussen een industrieterrein en de eendenkooi die al door het Landschap wordt beheerd. Landschap Noord-Holland heeft voorrang bij de verkoop. Er is dus een unieke kans om het gebied voor altijd veilig te stellen.

Samen investeren in méér natuur
“De actie voor dit terrein is hard nodig, want de pot waaruit we grond kopen, moet hoog nodig aangevuld worden”, aldus Landschap Noord-Holland. Voor deze aankoop is geen subsidie beschikbaar. “Draag daarom alstublieft gul bij aan ons Fonds Aankoop Natuurgebieden! Mensen die doneren, krijgen in 2015 een gratis excursie door dit prachtige gebied aangeboden zodat ze zelf de rijkdom kunnen ervaren.” De actiepagina staat hier: www.landschapnoordholland.nl/actie

Aan te kopen land bij Eendenkooi 't Zand (Foto: Koos Leek)
Aan te kopen land bij Eendenkooi ’t Zand (Foto: Koos Leek)
Rietorchissen op het land bij de Eendenkooi. (Foto: Koos Leek)
Rietorchissen op het land bij de Eendenkooi. (Foto: Koos Leek)
Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info