Adriaan Jongejan zwaait af als voorzitter Zakenclub ’t Zand

Adriaan Jongejan heeft maandagavond afscheid genomen als voorzitter van Zakenclub ’t Zand. Na een periode van tien jaar heeft Jongejan de voorzittershamer overgedragen aan Annie van der Voort.

Tijdens de vergadering van afgelopen maandag in de nieuwe vergaderzaal van sport- en evenementenhal De Multitreffer nam penningmeester GertJan Slijkerman het woord om Jongejan te bedanken voor zijn vele jaren van inzet. Slijkerman: “We prijzen ons als zakenclub gelukkig dat Adriaan onze voorzitter is geweest. Adriaan hield van vergaderen en blonk uit in faciliterend leiderschap. Hij is een mensen-mens en een Zandtemer onder de Zandtemers. Je bent op vele vlakken actief in het dorp en zonder mensen als jij kan een dorp geen hechte gemeenschap zijn. Namens alle leden, bedankt voor de mooie jaren.”

Na de woorden van Slijkerman nam Jongejan zelf nog even het woord. “Tien jaar lang heb ik de functie van voorzitter met heel veel plezier gedaan. Voor eventuele hulp blijf ik altijd beschikbaar en ik heb alle vertrouwen in een succesvolle voortzetting van het bestuur.” Nieuwe voorzitter Annie van der Voort bedankte alle leden voor het in haar gestelde vertrouwen en gaat zich als voorzitter inzetten voor alle belangrijke speerpunten van de zakenclub.

Afscheid Adriaan zakenclub (2)
Scheidend voorzitter Adriaan Jongejan en kersverse voorzitter Annie van der Voort. (Foto: André Sonderman)
Afscheid Adriaan zakenclub (1)
Adriaan Jongejan in de bloemen gezet door Zakenclub ’t Zand. (Foto: André Sonderman)
Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info