Afscheid Bart Hoekman als bestuurslid bij Geel Zwart

Bart Hoekman heeft afgelopen maandag afscheid genomen als bestuurslid van Geel Zwart. Tijdens een goed bezochte algemene ledenvergadering werd hij bedankt voor bewezen diensten. Bart heeft maar liefst 27 jaar in het hoofdbestuur van de vierdeklasser gezeten.

Hij vervulde in het bestuur vele taken. De Zandtemer was het geweten van de club. Daarnaast was hij onder meer verantwoordelijk voor het inzamelen van het oud papier, verzorgde hij presentjes bij rouw en trouw, floot geregeld wedstrijden en regelde de Nieuwjaarswedstrijd. In het bijzijn van oud-voorzitters en ereleden zette de huidige voorzitter Bas Veul hem in het zonnetje. Naast een grote bos bloemen ontving hij voor zijn inzet een reischeque. De clubman kreeg voor al zijn vrijwilligerswerk eerder al een Koninklijke onderscheiding opgesteld.

Op zijn beurt sprak Bart de dank uit naar zijn medebestuurders, vrijwilligers en de club in zijn algemeenheid. “Mijn hoogtepunt was tijdens het 75-jarig jubileum. Ik mocht toen de wedstrijd tussen Lucky Ajax en Geel Zwart fluiten. Het enige dat steekt is dat ik nooit een kampioenschap heb meegemaakt van het eerste team. We zijn gedegradeerd en gepromoveerd, maar een titel is nooit gevierd. Ik hoop dat we dit jaar kampioen worden. Dat verdient de club!”

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info