Afscheid van Gerard Schagen als voorzitter van Dynamic Tennis

Op 17 februari j.l. werd in sporthal de Multitreffer afscheid genomen van voorzitter Gerard Schagen.

Gerard was al vanaf 2007 bezig om Dynamic Tennis naar de Multitreffer te halen en na veel voorbereidend werd werd de vereniging op 5 januari 2009 officieel opgericht. Om veel administratief werk te omzeilen werd Dynamic Tennis een onderafdeling van Gymlust.

Gerard werd door penningmeester Kees Deutekom in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn vele inspanningen voor de vereniging. Tevens werd hij benoemd tot erelid. Hiervoor werd aan hem een oorkonde uitgereikt en een VVV-bon geschonken. De leden hadden ervoor gezorgd dat zijn vrouw Hilke in de bloemetjes werd gezet.

Sjaak Vonk had een gouden racket voor Gerard gemaakt, die door Kees Deutekom werd overhandigd, omdat Sjaak vanwege vakantie in het buitenland verbleef. Onder het genot van koffie met een tractatie werd nog gezellig nagepraat.

Foto’s
Boven:   Dynamic Tennis Club in de kantine van de Multitreffer
Onder:   Gerard krijgt het gouden racket

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info