Afsluiting Stolperbasculebrug (N248) vanwege groot onderhoud

De Stolperbasculebrug in de gemeente Schagen is dringend aan groot onderhoud toe. Van 27 oktober tot en met 7 november 2014 gaat de provincie Noord-Holland deze werkzaamheden uitvoeren. De brug is dan afgesloten voor al het verkeer. Gelijktijdig wordt gewerkt aan de provinciale weg N248. Ook voor de scheepvaart is in deze periode geen doorvaart mogelijk.

Groot onderhoud Stolperbasculebrug
De Stolperbasculebrug verbindt de oevers van het Noordhollands Kanaal ter hoogte van De Stolpen. De brug is gebouwd in 1936 en heeft gemiddeld eens in de 12 jaar groot onderhoud nodig. Het onderhoud bestaat onder andere uit het vervangen van het asfalt van het brugdek, het herstellen van betonschade en schilderwerkzaamheden.

Herinrichting N248
Tegelijk met de werkzaamheden aan de Stolperbasculebrug voert de provincie wegwerkzaamheden uit aan de N248 ten westen van de aansluiting Korte Ruigeweg. Hierbij wordt de weg verwijderd en daarna verbreed aangelegd en voorzien van duidelijke en veilige wegmarkering.

Planning
De provincie voert bovenstaande werkzaamheden uit van 27 oktober tot en met 7 november 2014. Bij het vaststellen van de planning zijn de belangen van de diverse betrokken partijen afgewogen. De uitvoeringsperiode is bepaald in overleg met de gemeente Schagen. In verband met het vaarseizoen kan de uitvoering niet naar voren verplaatst worden. En vanwege de slechte staat van het brugdek is uitstel tot in of na de winter ongewenst. Bovendien kunnen de winterse omstandigheden een fors langere stremming veroorzaken.
De planning biedt ook de mogelijkheid gelijktijdig werkzaamheden aan de N248 uit te voeren. Daarmee beperkt de provincie de overlast voor het wegverkeer omdat de Stolperbasculebrug en de N248 gelijktijdig aangepakt worden. Om de duur van de werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande hinder zo kort mogelijk te houden werkt de aannemer dag en nacht door gedurende zeven dagen per week.

Ernstige hinder vrachtverkeer
Onderhoud aan de Stolperbasculebrug brengt hinder met zich mee voor wegverkeer en vaarweggebruikers. Om de werkzaamheden uit de kunnen voeren is het noodzakelijk de brug af te sluiten voor al het gemotoriseerd verkeer. De omleidingsroute voor vrachtverkeer is helaas alleen mogelijk via de Kooybrug bij Den Helder en de Schoorldammerbrug bij Schoorldam. De tussenliggende vlotbruggen zijn niet geschikt voor vrachtverkeer.

Stremming voor de scheepvaart
Omdat het brugdek tijdens de onderhoudswerkzaamheden niet open kan, geldt ook voor de scheepvaart op het Noordhollandsch Kanaal gedurende deze periode een stremming.

Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers gratis bellen naar het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen, 0800-0200600. Zie ook: www.infoN248.nl.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info