Ambassadeursavond over glasvezel in Schagen

Persoonlijke benadering helpt goed om in de hele gemeente Schagen glasvezel te krijgen. In ’t Zand is een huis aan huis actie voor glasvezel gehouden, met groot succes. Op woensdag 8 maart om 19.30 uur is hierover een informatieavond in het gemeentehuis. Alle ‘glasvezel’ambassadeurs en dorpsraden zijn hiervoor uitgenodigd.

Als de actie van ’t Zand ook in andere dorpen gedaan wordt, kan het daar ook een succes worden. De avond is daarvoor. Om te horen hoe het ging in ’t Zand en wat de dorpen zelf kunnen doen. De actie ging met inzet van verenigingen. Daarover legt ambassadeur Cor Posthumus van Foto Beemster meer uit tijdens de avond.

Het programma is als volgt:
19.30 uur Opening en toelichting door wethouder Sigge van der Veek
19.45 uur Presentatie door Cor Posthumus van Beemster over actie in ’t Zand
20.00 uur vragen en ruimte voor reacties van de ambassadeurs.
20.45 uur Afsluiting door wethouder.

Deze actie in de dorpen is een initiatief dat apart van E fiber loopt. E fiber is de maatschappij die glasvezel wil aanleggen in de gemeente. E fiber voert hiervoor campagne en zal desgevraagd hierover toelichting geven. De inschrijving gebeurt bij TriNed, aan Efiber verbonden als een van de providers. TriNed is het bedrijf dat het abonnement aanbiedt van digitale verbinding naar computer, televisie en telefoon.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info