ANBO Zijpe heft zichzelf op

Het bestuur van de ANBO Zijpe heeft besloten de afdeling op te heffen per 1 januari 2016. Alle activiteiten in de Zijpe worden vanaf die datum voortgezet door de nieuw opgerichte Ouderen Vereniging Zijpe.

De subsidies voor fitness en zwemmen blijven bestaan voor de leden die lid worden van de nieuwe vereniging. De reden van opheffing is het besluit van de landelijke ANBO om de bankrekeningen van alle afdelingen sinds eind september te blokkeren en de lokale afdelingen per 1 juli 2016 op te heffen. Maandag 7 december om 14.00 uur vindt in de zaal van café-restaurant de Jonge Prins aan Keinsmerweg 42 in ‘t Zand een extra ledenvergadering plaats over dit besluit. Voor nadere toelichting kan men zich wenden tot Arie Derksen, voorzitter van Ouderen Vereniging Zijpe, tel. 06-23336861 of ariederksen@kpnnet.nl.

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info