Asbest eraf, zon en/of groen erop!

Vanaf 24 juni kunnen woningeigenaren in de gemeente Schagen subsidie aanvragen voor het verwijderen van asbest van het dak van de woning of schuur. De verwijdering moet wel gecombineerd worden met het plaatsen van zonnepanelen, zonneboiler of een groendak. “Met deze regeling willen wij woningeigenaren stimuleren om asbest te vervangen voor een duurzame oplossing,” aldus wethouder Sigge van der Veek

 

Subsidieregeling

De gemeente wil met deze regeling bijdragen aan de landelijke uitfasering van asbest wat in 2024 moet zijn gerealiseerd. Daarnaast wil de gemeente de woningeigenaren stimuleren om een zonneboiler of zonnepanelen te plaatsen op de plek van het asbest. Men kan ook kiezen voor een zogenaamd groendak waarmee het regenwater wordt opgevangen.

Een aanvraag voor subsidie gaat altijd gepaard met een asbestinventarisatie onderzoek. De kosten voor het opstellen van zo’n rapport worden voor 50% gesubsidieerd tot een maximumbedrag van € 250,-. Daarnaast krijgt men € 4,50 per m2 verwijderd asbest met een maximum oppervlak van 55 m2. Dit bedrag mag gestapeld worden met de landelijke subsidieregeling wanneer dat van toepassing is. Voor het plaatsen van zonnepanelen, zonneboiler of een groendak kan men maximaal € 1.000,- subsidie ontvangen.

De regeling loopt tot 31 december 2017. Voor dit jaar is een budget van € 30.000 beschikbaar.

De afhandeling van de aanvragen gebeurt door de Regionaal Uitvoeringsdienst Noord-Holland (RUD NHN) en op volgorde van datum van binnenkomst.

 

Eerst aanvraag indienen, dan installeren

Aanvragen met een asbestinventarisatierapport van vòòr 1 mei 2017 worden niet geaccepteerd. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de inwoners eerst de aanvraag moet indienen voordat de maatregelen worden geïnstalleerd.

Het aanvraagformulier is te vinden op www.schagen.nl/duurzaamschagen en op www.rudnhn.nl/Inwoners/Klimaat/Subsidies/Overzicht_subsidies_per_gemeente/Schagen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kan men contact opnemen met Richard Schuijt van de RUD NH via (088) – 10 21 786 of mailen naar postbus@rudnhn.nl.

Of kan men bellen op werkdagen van 09.00-12.00 uur met het “Informatiepunt Subsidie Duurzame Energie maatregelen” van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland- Noord nr. 088 – 10 21 398.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info