Bedrijven stellen zich voor – Alb. Groot bv

In deze rubriek stellen een aantal bedrijven die lid zijn van de zakenclub zich voor aan de hand van vragen die zijn opgesteld door de Zakenclub.  Deze keer is het de beurt aan: 

Alb. Groot bv

 

De geschiedenis.

Navraag bij de kamer van koophandel leerde, dat Albert Groot in 1924 is begonnen met een kruidenierszaak op nummer 15 aan de Stolperweg.

In die tijd werden er koloniale producten, grutterswaren, tabak en sigaren verkocht. Aansluitend startte de verkoop van kunstmest. Vanaf 1951 wijzigde de naam in Firma Albert Groot, door de toetreding van de drie zonen. Het winkeltje werd opgeheven en verbouwd tot kantoor. Na verloop van tijd werd gestart met de verkoop van veevoeder

Ook de omgeving rond het bedrijf maakte een ontwikkeling door. Veel veehouderijbedrijven maakten plaats voor de bloembollenteelt. Hierop werd het assortiment uitgebreid met gewasbeschermingsmiddelen, potgrond, vermiculite, folie kassen etc. Ook de wortelteelt streek neer in de Noordkop. Deze werd door Albert Groot voorzien van allerlei producten zoals folie en tape.

Nadat de tweede generatie plaats maakte, werd het bedrijf vanaf 15 januari 1996 voortgezet onder de naam Albert Groot cv, met als commanditaire vennoot vader Nico Groot.

Stroomversnelling

In een hoog tempo werd op de hoofdvestiging op Stolperweg 21a een kantoor met kantine en sanitaire ruimte gerealiseerd. Het veevoer werd rechtstreeks betrokken. De maalderij gesaneerd en gesloopt en opgevangen door een scherpe planning. Voor noodgevallen stonden er een aantal silo’s op de hoofdvestiging aan de Stolperweg op 21a.

Om ruimte te behouden, kon eind 1999 een stuk grond naast de loods worden aangekocht. Tot 2007 werd deze locatie gebruikt voor de opslag van een noodbuffer compost. Intussen gaat de compost door een strakke planning rechtstreeks naar de afnemers. Een minder zichtbare verandering was het uittreden van vader Nico Groot, waardoor de naam van het bedrijf wijzigde in Albert Groot bv.

Centralisatie

In het streven naar een optimale logistiek werd in 2001 de verhuizing van de gewasbeschermingsmiddelen naar de hoofdvestiging op de Stolperweg 21a gerealiseerd. Nu waren de belangrijkste productgroepen allen verkrijgbaar op één adres. Qua logistiek een enorme vooruitgang.

Expansie

In het voorjaar van 2007 werden gewasbeschermingactiviteiten van P. van der Fluit uit Zijdewind overgenomen. Deze overname vormde een nieuwe mijlpaal in de groeiambitie van Alb. Groot bv. Met deze stap werd het afzetgebied en leveringsgebied vergroot. De regio Harenkarspel wordt vanaf dat moment door Alb. Groot bv aan de Stolperweg 21a te Schagerbrug bevoorraad.

Modernisatie

In de aansluitende natte zomer startte de renovatie van het oudste gedeelte van de loods. Een indrukwekkende bezienswaardigheid: De spanten werden doorgezaagd, en het gehele dak werd 2 meter opgehesen aan kettingen steunend op hydrolyse palen om de constructie te kunnen opvangen en  verhogen.  Met de later gerealiseerde vergaderruimte waren we bijna door alle bouwactiviteiten heen. Na de weegbrug zijn onlangs de silo’s erboven vervangen, en zijn we klaar voor de toekomst!

We raden u ook aan om Alb. Groot bv te bezoeken op de website of aan de Stolperweg 21a in Schagerbrug. Wij leveren:  gewasbeschermingsmiddelen, (kunst)meststoffen, diervoeders, compost, potgrond, zaaizaden etc. aan bloembollenkwekerijen, veehouderijbedrijven, groentetelers, maneges, akkerbouwbedrijven & particulieren.

 

De kernwaarden van de ondernemer en/of het bedrijf.

Een van de belangrijkste pijlers van Alb. Groot bv is wel het immer  klaar staan voor klanten met een gedegen advies. Deze combinatie is heden ten dage een sterk onderscheidende factor en een uitdagende opdracht.  Alb. Groot bv is een ‘apotheek in groot formaat’.  De wet en regelgeving in de agrarische sector staat vaak haaks op de mogelijkheden van de praktijk: Een weerbarstig spanningsveld, waarin de publieke opinie niet altijd objectief en met kennis van zaken (ver) oordeelt De kracht van Alb. Groot bv ligt in het feit, te beschikken over veel kennis van de gewassen in combinatie met de mogelijkheden van gewasbescherming en gebruik van meststoffen e.d.

Alb. Groot bv  heeft hierin een andere invalshoek dan gangbaar verondersteld wordt: “Wat heeft het gewas nodig om tot volle wasdom en opbrengst te komen, met behoud van een gezond  perceel?”  Hierdoor gaat zij niet mee in de waan van de dag, maar ontstaat maatwerk, wat de teler de mogelijkheid geeft om duurzaam gebruik te kunnen blijven maken van zijn land en uitgangsmateriaal.

Het advies start al met de basis,  een analyse van de bodem/ grond. Aan de hand van metingen wordt getracht een  gezond product te telen met gebruik van voeding (compost, kunstmest, groenbemesting) en de inzet van gewasbeschermingsmiddelen, (preventief- verdedigend vooraf als curatief met de juiste dosering) Dit is wederom maatwerk.

Deze combinatie is maatschappelijk verantwoord ondernemen, waardoor de consument  een eerlijk en goed product in zijn winkelwagentje krijgt. Alb. Groot bv besteedt dan ook veel tijd en aandacht aan de vertaling van de wet en regelgeving naar de praktijk. Hiermee wordt voldaan aan vele keurmerken.

Alle nieuwe ontwikkelingen zoals “groene” en ‘biologische beschermingsmiddelen worden nauwlettend gevolgd. De vraag die wij ons steeds kritisch blijven stellen is: ”In hoeverre is dit maatschappelijk verantwoord ondernemen? Het rigoureus  -in de praktijk- volledig  ‘om’ te gaan vinden wij niet verstandig. De wereldbevolking heeft vele monden te voeden. Grote misoogsten hebben desastreuze gevolgen voor velen.

Intussen is Alb. Groot bv ook betrokken bij het project  ‘’t Zand op zon”. Onze loods ligt gunstig voor het werkgebied met bloembollen, volle grond groenteteelt en veehouderij maar ook voor  de zon, en zonnepanelen zijn dan ook een plan voor de nabije toekomst. Evenals de vervanging van de laatste verlichting naar energiezuinige led.

 

Waarom aangesloten bij de Zakenclub?

Zakenclub ’t Zand is een actieve club van ondernemers. Hierin zijn inspirerende ondernemende bedrijven actief en werken samen  in en buiten het netwerk. Altijd nuttig  én gezellig.

 

Welke wijze les zou u willen overdragen aan de Zandtemmers?

Tot slot wil Alb. Groot bv haar publiek op verzoek van de Zakenclub een wijze les meegeven: Het betreft een quote van Marin Luther King:

“Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de hele trap te zien om de eerste stap te zetten”

Dit is wel een kenmerk van een ondernemende geest: Kansen zien, doorzetten, aanpakken, uitvoeren, en past ook bij de vitale groep bedrijven aangesloten bij de Zakenclub van ’t Zand e.o.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info