Begroting 2021 gemeente Schagen sluit positief

De begroting 2021 van de gemeente Schagen sluit positief. Joke Kruit, wethouder Financiën: “Waar het er lange tijd op leek dat we financieel in zwaar weer terecht zouden komen en flink moesten bezuinigen, is er voor 2021 voldoende geld om onze verplichtingen, beloftes en ambities waar te maken. Dit is mogelijk doordat we het geld dat we dit jaar niet hebben kunnen inzetten, nu willen inzetten voor 2021. Wat ook een belangrijke rol heeft gespeeld in het sluitend krijgen van de begroting is onze actie en lobby richting het Rijk. Hoewel we een sluitende begroting presenteren, staan de gemeentelijke financiën wel onder druk. Daarom gaat onze lobby richting het Rijk voor structureel meer geld door, zodat we ook ná 2021 een sluitende begroting hebben.”

Plannen die de gemeente voor volgend jaar heeft, zijn bijvoorbeeld renovaties van verschillende wegen zoals de Schagerweg in Schagerbrug en de hoofdassen in Tuitjenhorn, de herinrichting van de sportparken Groenoord en Nes Noord, zorgen voor het versnellen van woningbouwprojecten waarbij de gemeente elk jaar wil starten met de bouw van 300 woningen en de uitvoering van het nieuwe 3D-beleidsplan dat gaat over de jeugdzorg, participatie en Wmo.

“In deze bijzondere tijd zien we een veerkrachtige samenleving en inwoners die oog hebben voor elkaar,” aldus wethouder Kruit. “We vinden het belangrijk dat inwoners, ondernemers, verenigingen, culturele instellingen en ketenpartners deze periode zo goed mogelijk doorkomen. En dat wij doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om dat voor elkaar te krijgen. In de begroting besteden we dan ook regelmatig aandacht aan de gevolgen van de coronacrisis. Niet alleen in financieel opzicht, maar ook hoe we bijvoorbeeld onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren, zodat iedereen zich welkom, respectvol en gelijkwaardig behandeld voelt.”

De complete begroting met daarin alle plannen voor 2021 is digitaal te vinden op www.schagen.nl/begroting2021. Woensdag 14 oktober is een thema-avond over de begroting. Tijdens deze avond kunnen raadsleden technische vragen stellen over de begroting. De avond is openbaar; hij begint om 19.30 uur en vindt alleen online plaats. Inwoners die hierbij aanwezig willen zijn, kunnen dit doorgeven aan de griffie via griffie@schagen.nl Op dinsdag 3 november bespreekt de gemeenteraad de begroting. Deze vergadering begint om 19.30 uur en is vooralsnog ook online.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info