Beleid op zonneparken zorgt voor stap in energieopgave

Op dinsdag 19 februari beslist de gemeenteraad over het beleid voor zonneparken.
Gemeente Schagen werkt aan een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Daarvoor is ook het opwekken van duurzame energie belangrijk. “Op daken van woningen en bedrijven zonnepanelen leggen, is al heel normaal”, zeggen wethouders Jelle Beemsterboer en Hans Heddes. “Maar alleen alle daken vol leggen is niet voldoende om genoeg duurzame energie op te wekken voor onze gemeente. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld ook zonneparken nodig.” Waar en onder welke voorwaarden zonneparken in de gemeente Schagen mogen, staat in het nieuwe beleid voor zonneparken.

Samen beleid maken
Het nieuwe beleid heeft de gemeente samen met verschillende belanghebbenden, zoals technische experts, inwoners, waaronder jongerenvertegenwoordigers van onder andere natuurorganisaties, initiatiefnemers voor zonneparken en raadsleden gemaakt. Dit gebeurde tijdens verschillende bijeenkomsten. In december zijn met belanghebbenden in twee denksessies alle voor- en tegenargumenten voor zonneparken opgeschreven. Tijdens een gespreksdag begin januari hebben belanghebbenden vervolgens gesproken over deze argumenten en konden zij aangeven welke voor- en tegenargumenten zij het belangrijkst vonden. Daarna hebben zij uitgangspunten voor het beleid geformuleerd. Deze zijn daarna weer in het nieuwe beleid voor zonneparken gegoten. Beleid dat geen dikke nota is, maar een digitaal kaart waar met één druk op de knop te zien is wat er wel of niet mogelijk is. Over dit beleid neemt de gemeenteraad op 19 februari een besluit.

“Dit beleid hebben we op een andere manier gemaakt dan we normaal doen”, aldus de wethouders. “Bij het maken van dit beleid zijn we vanaf het begin – nog voor er één letter op papier stond – in gesprek geweest met veel verschillende belanghebbenden. We hebben echt mét elkaar het nieuwe beleid gemaakt.”

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info