Bestemmingsonderzoek voormalig gemeentehuis Zijpe

Wat moet er gebeuren met de locatie van het voormalig gemeentehuis van Zijpe in Schagerbrug? Gemeente Schagen onderzoekt de mogelijkheden.

Al eerder probeerden burgemeester en wethouders van Schagen het oude, leegstaande gemeentehuis in Schagerbrug te verkopen. Drie kopers meldden zich met de volgende opties: supermarkt, migrantenhotel of woningbouw. Om verschillende redenen heeft de gemeenteraad in 2013 deze biedingen afgewezen. Het college besloot op 22 oktober om het voormalige gemeentehuis en gemeentewerf uit de verkoop te halen. De raad heeft op 26 november 2013 kennis genomen van dit besluit en wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Het college wil een gedegen onderzoek naar herontwikkeling van de locatie. In dit nu lopend onderzoek wordt nadrukkelijk ook invulling met woningbouw meegenomen. Er zijn verschillende ideeën binnengekomen, onder meer van de dorpsraad, die bij het onderzoek worden betrokken.

Locatie
De locatie heeft een behoorlijke oppervlakte. Het betreft het voormalig gemeentehuis en de gemeentewerf. Totaal een kleine 2 hectare. Eisen aan het bestemmingsonderzoek zijn: dat het moet passen in gemeentelijk beleid en in de financiële kaders, plus dat voor de oplossingen voldoende draagvlak moet zijn bij de inwoners. Gemeente Schagen verwacht binnen enkele maanden dit onderzoek af te ronden.

Museum
Op dit moment vindt het Zijper Museum nog een onderkomen in een van de panden. In overleg met het Zijper museum zal bekeken worden wat voor hen qua huisvesting de beste oplossing is. Aan de gemeenteraad wordt binnenkort gevraagd om een zienswijze: is het museum per definitie gebonden aan deze locatie of wil de raad verhuizing binnen grenzen mogelijk maken. Om vandalisme aan de rest van de panden te voorkomen is momenteel een anti-kraakregeling getroffen.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info