Bestuursovereenkomst voor regionaal wandelnetwerk

Een omvangrijk regionaal wandelnetwerk van tegen de 700 kilometer in de Kop van Noord-Holland. Dit willen de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen al langer voor elkaar krijgen. Afspraken zijn opgenomen in hun project ‘Groen in de Kop’ Ze sluiten daar nu een overeenkomst voor met Stichting Recreatie Noord-Holland. De financiering komt voor 50 procent voor rekening van de drie gemeenten. De overige 50 procent wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland.  

Burgemeester en wethouders van Schagen stemmen in met de overeenkomst. “Deze wandelroutes hebben absoluut een positief effect op de woonkwaliteit, de leefomgeving van Schagen en de regio. Daarnaast zijn deze wandelroutes nuttig  en van belang voor zowel recreatie en toerisme.” Ondertekening van de overeenkomst vindt binnenkort op een nader te bepalen moment plaats.

Nieuwe en al gerealiseerde routes
In 2015, 2016 en 2017 legt Recreatie Noord-Holland nieuwe routes aan, in overleg met de grondeigenaren en betrokkenen in de kernen. Daarbij worden inbegrepen: aansluitingen op gedeeltelijk al gerealiseerde delen zoals de Waddenwandelpaden (156 km) en het in 2014 vernieuwde netwerk Schagen-Stad (60 km). Met reeds door Harenkarspel aangelegde delen en de op 27 maart 2015 nog officieel te openen routes in voormalig Zijpe beschikt Schagen inmiddels over ca. 200 km wandelnetwerk.

Nieuwe routes zijn nog voorzien bij en tussen de kernen Eenigenburg, Dirkshorn en Waarland. Eenigenburg onder meer vanwege afspraken met de provincie over een wandelverbinding vanaf de West Friese omringdijk naar de ‘landmark’ ’t Huys te  Nuwendore. Beoogd eindresultaat voor Schagen is tegen de 300 km voor wandelliefhebbers aantrekkelijke routes door stads- en dorpskernen, agrarisch ‘boeren’ land en kustgebied.

Informatie en promotie
In 2015 ontwikkelt Recreatie Noord-Holland communicatie over de wandelroutes met inzet van nieuwe en bestaande media zoals de gemeentelijke websites en www.wandelnetwerknoordholland.nl. Informatie en kaartbeelden van de routes van Schagen zijn  nu en straks beschikbaar via www.schagen.nl in de rubriek: bezoeker-recreatie & cultuur – wandelen & fietsen.

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info