Bewegingsonderwijs voor kinderen basisschool

Het gemeentebestuur van Schagen, met name wethouder Ben Blonk, vindt het belangrijk dat kinderen op de basisschool kwalitatief goed bewegingsonderwijs krijgen. Sportservice Schagen heeft een plan gemaakt, zodat er op elke basisschool minstens één les bewegingsonderwijs per kind per week komt.

Vakleerkrachten kunnen kinderen plezier in bewegen laten ervaren en een goede motorische basis meegeven. Wethouder Ben Blonk: “Ik pleit voor een impuls aan het bewegingsonderwijs en wil dit in gezamenlijkheid met het onderwijs realiseren. Want bewegen is goed voor kinderen en je geeft hen een goede start voor een lang en gezond leven.”

Elke basisschool
Op elke basisschool in gemeente Schagen wil de wethouder minstens één les bewegingsonderwijs per week per groep, gegeven door een vakleerkracht. Hiervoor heeft de gemeente structureel budget beschikbaar van €135.000,- per jaar. De gemeenteraad heeft dit bedrag in november beschikbaar gesteld bij de begrotingsvergadering voor 2017. Sportservice Schagen heeft hiervoor een plan gemaakt. De scholen betalen ook een bijdrage. Het bewegingsonderwijs begint in schooljaar 2017-2018.

Verandering
Gemeente Schagen telt 24 basisscholen, met een totaal van 187 klassen (groep 1 t/m 8). Op deze scholen is het bewegingsonderwijs niet eenduidig ingericht. Zes basisscholen hebben een bewegingsconsulent van Sportservice Schagen voor één van de twee lessen bewegingsonderwijs per week. Vijf scholen hebben zelf een vakleerkracht in dienst. Dat blijft zo bij deze scholen, maar de vakleerkracht moet wel verbindingen leggen en een leerlingvolgsysteem bijhouden. Twaalf basisscholen verzorgen het bewegingsonderwijs volledig met (bevoegde) groepsleerkrachten. Deze scholen gaan vanaf het nieuwe schoolseizoen gebruik maken van de bewegingsconsulent van Sportservice Schagen.

Stimulans
Volgens wethouder Blonk wordt het pas echt een stimulans tot bewegen als het bewegingsonderwijs niet op zichzelf staat. Juist door per school een specialist aan te stellen op het gebied van bewegen, kunnen verbindingen worden gelegd met onder andere IB’er(Interne Begeleiders), JOGG (jongeren op gezond gewicht), JGZ (jeugdzaken), IKC (Integraal Kindcentrum) en Club Extra. Ook het bewegingsonderwijs voor kleuters wordt meegenomen. Alle kleutergroepen krijgen één maal per week een les bewegingsonderwijs van de vakleerkracht om op zo jong mogelijke leeftijd te investeren in een goede motorische ontwikkeling.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info