Bij Woonzorggroep Samen is ook de regenboogvlag gehesen.

“We willen laten zien dat we binnen Samen niemand uitsluiten en iedereen verwelkomen”, aldus Hans Groenendijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Samen. “In onze organisatie hebben we veelal te maken met een kwetsbare oudere doelgroep. Voor hen is het belangrijk dat zij zo prettig, veilig en zinvol mogelijk hun leven kunnen leiden. We zetten ons hier dagelijks voor in en respecteren culturen, geloofsovertuigingen, geaardheid en opvattingen, ook als die anders zijn dan de eigen. Dat geldt natuurlijk ook voor iedereen die bij Samen werkt of als vrijwilliger of mantelzorger aan Samen verbonden is.”

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info