Bijeenkomst activiteiten-ervaring van verenigingen

Het is twee jaar geleden dat de gemeenteraad van Schagen het subsidiebeleid heeft vastgesteld. Daarover wil de gemeente graag met verenigingen in gesprek. Dat is ook een wens van de gemeenteraad, om te evalueren. Er zijn in de twee jaar vast ervaringen opgedaan.

Bijvoorbeeld dat een vereniging een samenwerking is aangegaan, nieuwe activiteiten is gestart of iets juist niet meer doet. Wat zijn de plannen van verenigingen voor de toekomst? Ter inspiratie aan andere verenigingen wordt ook gesproken over activiteiten die zijn ondernomen om inkomsten te generen.

Hierover wil gemeente Schagen met de verenigingen op een actieve en inspirerende wijze van gedachten wisselen. Daarom nodigt de gemeente hen uit voor de bijeenkomst op:

Donderdag 15 juni voor de cluster Sport om 19:30 uur
Woensdag 28 juni voor de cluster Welzijn en Zorg om 13:00 uur
Donderdag 29 juni  voor de cluster Cultuur en Jeugd om 19:30 uur

Voor deze avonden is een spreker uitgenodigd die de aanwezigen meeneemt in de wereld van crowdfunding “Het lukt ons”. Daarnaast is een spreker aanwezig die verenigingen op ideeën kan brengen om de vereniging te versterken door bijvoorbeeld samenwerking.

Gemeente Schagen wil benadrukken dat deze bijeenkomst niet over het accommodatiebeleid gaat.

Aanmelden
Verenigingen kunnen zich vóór 1 juni aanmelden via www.schagen.nl/sport door middel van het invullen van het digitale formulier “evaluatie subsidiebeleid sport”.

Verenigingen kunnen zich vóór 10 juni aanmelden via www.schagen.nl/welzijnenzorg of www.schagen.nl/cultuuren jeugd door middel van gelijknamige digitale formulieren.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info