Bijeenkomst fondsenwerving in De Multitreffer

– ingezonden door Dorpsraad ’t Zand – 

Beste Verenigingen,

De dorpsraad heeft van de gemeente Schagen een brief ontvangen dat er een aanpassing komt in het subsidiebeleid. De gemeente Schagen loopt tegen financiële grenzen aan. Om de begroting sluitend te houden is zij genoodzaakt om de komende jaren subsidiegelden op een andere manier te verdelen.

Dit kan voor uw vereniging betekenen dat er de komende jaren gekort gaat worden op de subsidie en dat u er dus financieel op achteruit kunt gaan. In het kader daarvan heeft de dorpsraad besloten om een avond te organiseren waarin uitleg wordt gegeven over fondswerving.

Fondswerving houdt in dat men voor projecten en of initiatieven geheel of gedeeltelijk een financiële tegemoetkoming kan krijgen. Over de mogelijkheden hoe en bij wie u de aanvraag kunt indienen wordt op deze avond duidelijk uitleg gegeven door J. Bijma (stichting de Wering).

 

De bijeenkomst is vastgesteld op:

Datum: 22 januari 2013

Plaats: ’t Zand

Tijd: 19.30 uur

Locatie: Sporthal De Multitreffer (1e etage vergaderzaal)

 

Wij willen graag van u weten of u voor deze bijeenkomst belangstelling heeft. Bij voldoende animo gaat deze avond door. Wij hopen spoedig reactie van u te ontvangen. Gelieve uw reactie te zenden aan onderstaand e-mailadres. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onderstaande telefoonnummers.

angelique.houtman@quicknet.nl. Tel: 06-17385100

hansvanwoesik46@hotmail.com Tel: 0224-593082

 

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur van de dorpsraad,

Angelique Houtman

Anja van Woesik

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info