Blijvende samenwerking gemeenten in jeugdhulp en Wmo

Gemeente Texel, Den Helder en Schagen blijven samenwerken op het gebied van gezamenlijke inkoop van zorg van jeugdhulp en Wmo.

In 2015 hebben de gemeenten Den Helder, Texel en Schagen de hulp en ondersteuning in het kader van de Jeugdwet en Wmo samen gecontracteerd. Deze regionale samenwerking heeft een toegevoegde waarde onder meer op het terrein van kennisdeling en innovatie. De gemeenten blijven daarom ook in ieder geval de komende twee jaar samenwerken met als belangrijkste doel een optimale dienstverlening voor de inwoners. Ook worden administratieve lasten teruggedrongen. Zo hoeven de zorgaanbieders niet met iedere gemeente apart om tafel en kunnen gemeenten de activiteiten voor de inkoop bundelen.

Op deze manier kunnen ze voor de inwoners de hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wmo zo goed mogelijk organiseren.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info