Burenruzie? Buurtbemiddeling!

Schagen is een hechte gemeenschap. Tóch komt het (helaas) wel eens voor: burenruzie. Als buren er onderling niet uit komen, kloppen ze vaak aan bij de woningcorporatie, politie of gemeente. Doel: een oordeel of uitspraak krijgen over het conflict. Deze instanties kunnen, in vrijwel alle gevallen, alleen vanuit hun eigen expertise reageren. Buurtbemiddelaars zijn getraind, onafhankelijk, onpartijdig en ondersteunen het bemiddelingsproces.

Daarom is de gemeente, in samenwerking met politie en de Wooncompagnie, gestart met het project “Buurtbemiddeling”. “Wij willen onze dienstverlening blijven verbeteren en met elkaar Schagen een nog mooiere en fijnere plek maken om te wonen, te werken en te recreëren”, aldus burgemeester Marjan Van Kampen. Hiervoor hebben verschillende partijen zich aangemeld en door middel van een aanbestedingsprocedure is ervoor gekozen dat Wonen plus Welzijn dit project uit gaat voeren, hierin ondersteund door MEE & De Wering.

Interesse?
Per 1 december gaat Buurtbemiddeling van start en kunnen inwoners als er sprake is van een burenruzie zich aanmelden. Op dit moment is Wonen Plus Welzijn bezig Buurtbemiddelaars te werven. Zijn er mensen die interesse hebben in het verhaal achter een klacht of probleem? Of een uitdaging zien om mensen in gesprek te brengen? Dan kunnen zij zich aanmelden als vrijwilliger bij Buurtbemiddeling Schagen. Op 4 en 5 november organiseren zij een tweedaagse basistraining.

Wat is buurtbemiddeling?
Ruzies of problemen tussen buren kunnen hoog opstapelen en het woongenot en de leefbaarheid in een buurt aantasten. Veelvoorkomende problemen zijn bijvoorbeeld rommel, geluidsoverlast, stank of verschillende leefwijzen. Buurtbemiddelaars worden ingezet als buren er samen niet uitkomen. Een buurtbemiddelaar helpt buren hun ergernissen of ruzies samen op te lossen.

Buurtbemiddelaars werken in duo’s van wisselende samenstelling. De taken bestaan uit het voeren van kennismakingsgesprekken (huisbezoeken) en bemiddelingsgesprekken met buren die een conflict met elkaar hebben. Buurtbemiddelaars Schagen worden ondersteund door een professionele coördinator en ontvangen deskundigheidsbevordering vanuit Wonen Plus Welzijn en Mee & De Wering.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met Esther van Vugt, coördinator Buurtbemiddeling Schagen via 0224-273140 of buurtbemiddelingschagen@wonenpluswelzijn.nl.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info