Burger Beraad

Uitnodigingen Burgerberaad komen binnenkort door brievenbus

Vanaf maandag 29 januari krijgen 10.000 inwoners van de gemeente Schagen in de leeftijd vanaf 16 jaar een belangrijke brief door de brievenbus. In deze brief nodigt burgemeester Marjan van Kampen die specifieke inwoner uit om mee te doen met het Burgerberaad. Iedereen heeft evenveel kans om een uitnodiging te krijgen. Inwoners uit verschillende kernen uit de gemeente. Van jong tot oud en ieder met een eigen verhaal. “Het is dus best heel bijzonder als u zo’n uitnodiging krijgt. Van ruim 47.000 inwoners bent u dan geselecteerd om mee te doen. Ik zou het dan ongelofelijk fijn vinden als heel veel van die mensen zich aanmelden om mee te doen met het eerste Burgerberaad.”

Wat is een Burgerberaad

Vaak voelen inwoners zich niet goed vertegenwoordigd door de politiek en bij de huidige vormen van participatie kunnen ze meestal alleen reageren op bestaande plannen. Met het burgerberaad krijgen inwoners van gemeente Schagen de kans om, zonder politieke invloed, voorstellen te doen over een bepaald onderwerp. Op 16 maart start het eerste burgerberaad in deze gemeente. Samen met Stichting G1000 geeft de gemeente burgerparticipatie een nieuwe impuls.

Onderwerp Burgerberaad G1000Schagen

Tijdens in ieder geval 2 bijeenkomsten gaan inwoners, experts en andere genodigden in gesprek over de vraag; “Hoe ziet een leefbare gemeente Schagen er in de toekomst uit”. Wat is er nodig om in de toekomst fijn te leven in deze gemeente? Over welke onderwerpen praten we dan? Gaat het dan over wonen, veiligheid of ruimte. Misschien ook over begrip hebben voor de ander of juist elkaar meer ontmoeten.

Het kan dus over heel veel verschillende onderwerpen gaan.

Stichting G1000.nu begeleidt het Burgerberaad

G1000.nu is een onafhankelijke organisatie van burgers en werken aan het vernieuwen van vertrouwen. Zij hebben geen belang in de uitkomsten van het Burgerberaad. Het initiatief komt van de gemeente Schagen. De gemeente heeft vooraf een overeenkomst ondertekend waarin zij heeft beloofd zich niet met het proces te bemoeien en de uitkomsten serieus te nemen.

Meer informatie vindt u op www.schagen.nl/burgerberaad of op de website van G1000

Media: Burgerberaad Rheeden G1000

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info