College B&W legt coördinatiebesluit PALLAS voor aan gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders legt het coördinatiebesluit voor aan de gemeenteraad. Stichting Voorbereiding Pallas-reactor heeft een coördinatieverzoek bij de gemeente Schagen ingediend. Het coördineren van de benodigde bestemmingsplanherziening en de diverse vergunningen moet zorgdragen voor een efficiënt en overzichtelijk besluitvormingsproces voor de raad en alle belanghebbenden.

Wethouder Jelle Beemsterboer: “Als college staan wij achter dit besluit. Het bestemmingsplan van PALLAS is al eerder vastgesteld en onherroepelijk, maar een aantal onderdelen rond de reactor vragen aanpassingen, zoals het tracé van de koelleidingen en een kleine verplaatsing van het servicegebouw. Door deze aanpassingen in een gecoördineerd besluit zijn alle kleine wijzigingen overzichtelijk samengebracht. Hierdoor doorlopen we één procedure en beroepsmogelijkheid. Dat is voor alle partijen efficiënter, sneller en overzichtelijker. Zo kan de realisatie van de Pallas-reactor, de overige gebouwen en infrastructuur snel starten. Met de isotopen van de Energy&Health campus worden levens gered en daar zijn wij trots op.”

In het project PALLAS-reactor zijn, sinds de vaststelling van het bestemmingsplan, een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor past het project niet meer volledig in het vastgestelde bestemmingsplan. De wijzigingen zijn met name het gevolg van de beoogde verbetering van de logistieke bewegingen op het terrein en de verplaatsing van het tijdelijke werkterrein. Het coördinatiebesluit wordt op 15 december behandeld in de gemeenteraad. Een coördinatiebesluit is procedureel en maakt het mogelijk dat de inhoudelijke behandeling van zowel bestemmingswijzigingen als omgevingsvergunningen gezamenlijk behandeld kunnen worden.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info