College Schagen wil geen verslechtering openbaar busvervoer

Burgemeester en wethouders van Schagen sturen een brief naar de provincie en busvervoer Connexxion. In die brief melden B & W dat zij geplande verslechteringen in het openbaar busvervoer niet willen. Het gemeentebestuur wil dat die verslechteringen zoveel mogelijk worden opgeheven. De provincie kan in januari het vervoerplan nog wijzigen. Daar hoopt het gemeentebestuur van Schagen op.

De gemeenteraad van Schagen nam op initiatief van de partijen SP en JESS begin november een motie aan om bij de provincie te protesteren tegen de nieuwe busvervoerregeling. Met instemming van wethouder Van der Veek, hij was hier toch al mee bezig.

Op 22 juli 2018 gaat voor de kop van Noord Holland-Noord een nieuwe overeenkomst voor het openbaar busvervoer in. De provincie Noord-Holland is hiervoor opdrachtgever. De nieuwe concessie heeft een looptijd van 10 jaar. Naast een aantal verbeteringen zorgt deze concessie ook voor een aantal verslechteringen. De gemeente vraagt aan de provincie en Connexxion om deze verslechteringen zoveel mogelijk op te heffen. De provincie en Connexxion verzamelen de bezwaren en stellen op basis hiervan eventueel het vervoerplan bij. In januari 2018 wordt het vervoerplan definitief vastgesteld.

De gemeente dient de volgende bezwaren in, in de vorm van verzoeken:

  1. Bied in Groote Keeten en Sint Maartenszee een vaste busverbinding aan;
  2. Pas de dienstregeling van de scholierenlijnen zo aan dat deze aansluiten op de lesroosters van het Regiuscollege, het Clusiuscollege en het ROC;
  3. Pas de aangeboden capaciteit zo aan dat een groter gebruik van de bussen in de winterperioden mogelijk is;
  4. Bied in Oudesluis, Sint Maarten, Petten en Waarland ook “overal flex” aan, een vorm van vraaggericht openbaar vervoer dat minimaal een half uur van te voren afgeroepen moet worden;
  5. Zet extra capaciteit in als de buurtbus 406 Schagen – Waarland regelmatig vol zit waardoor extra passagiers niet meer mee kunnen;
  6. Verleng de route van buslijn 156 Schagen – Warmenhuizen tot aan het bedrijf Vezet;
  7. Laat buslijn 152 Schagen – Callantsoog toch ook doorrijden tot Den Helder.

Gemeente Schagen vraagt dit omdat anders de leefbaarheid, bereikbaarheid en economische levensvatbaarheid van een aantal dorpskernen in gevaar komt. Als de busdienstregeling niet goed aansluit op de lesroosters van de scholen, geeft dat problemen. Ouders kunnen daardoor besluiten dat hun kinderen niet meer naar voortgezet onderwijs in Schagen gaan. Behalve een verslechterde werkgelegenheid zorgt dit dan ook voor een verminderde keuzemogelijkheid in onderwijs.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info