College stelt nieuw bomenbeleid voor

Bomen zijn belangrijk voor de leefomgeving van mens en dier. Ze leveren een grote bijdrage aan een aantrekkelijke leefomgeving. Gemeente Schagen heeft een nieuw Bomenbeleidsplan ontwikkeld. Aanleiding van het opstellen van het bomenbeleid is onder andere de deregulering van de Algemene plaatselijke verordening Schagen 2016 en daarmee de artikelen over de kapvergunning. Ook ontbrak er voldoende beleid op het gebied van bomen waardoor keuzes of beantwoording van vragen van inwoners niet goed onderbouwd konden worden.

Wethouder Sigge van der Veek: “Bomen zijn beeldbepalend voor onze gemeente. Daarom is het belangrijk dat we hier duidelijke en heldere afspraken over maken. Waar we bomen kunnen planten, welke bomen beschermd zijn en waar ze eventueel weg mogen. Kortom; hoe wij omgaan met bomen.”

Beleidsplan ‘Bomen in Schagen’

Het college van de gemeente Schagen verzoekt de raad om het Bomenbeleidsplan ‘Bomen in Schagen’ vast te stellen. Het plan geeft richting aan hoe de gemeente Schagen omgaat met bomen, wat zij belangrijk vindt, waar zij zich op richten bij nieuwe aanplant van bomen en hoe zij omgaat met het beheer en onderhoud van en eventuele overlast door bestaande bomen en op welke manier zij de waarde van bomen onder de aandacht wilt brengen bij de inwoners.

Kapbeleid

Samen met het bomenbeleid ontvangt de gemeenteraad een voorstel voor een nieuwe Bomenverordening met bijbehorende Groene Kaart. Deze verordening vervangt het huidige artikel in de Algemene plaatselijke verordening met de regels over kap en zorgt voor een versoepeling van het kapbeleid. De verwachting is dat de nieuwe Bomenverordening zal zorgen voor een lastenverlichting voor de inwoners van Schagen. Met de introductie van deze verordening samen met de digitale Groene Kaart zijn namelijk alleen vooraf aangewezen bomen kapvergunningsplichtig. Commissie Ruimte spreekt hier op 29 januari over. Op 20 februari beslist de gemeenteraad over dit voorstel.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info