College stemt in met plan voor versnelling energie-infrastructuur Noord-Holland

Dinsdag 30 augustus stemde het college van burgemeester en wethouders van gemeente Schagen in met het plan van aanpak van de Taskforce Energie infrastructuur Noord-Holland om zo snel mogelijk het elektriciteitsnetwerk uit te breiden. En onderschrijft hiermee het belang van versnellen van realisatie van projecten op het gebied van de energie-infrastructuur en de samenwerking met overheden en netbeheerders. Het doel van dit plan is om bestaande knelpunten in het elektriciteitsnet zo snel mogelijk op te lossen door het sneller realiseren van de belangrijkste uitbreidingen van energie-infrastructuur. Dit is een gezamenlijke opgave van netbeheerders, provincie en gemeenten. Wethouder Simco Kruijer: “Het elekticiteitsnetwerk heeft op veel plekken in de provincie zijn maximale transportcapaciteit bereikt. Dit heeft grote effecten op de iedereen. Bedrijven kunnen niet doorgroeien of vestigen zich niet in deze regio, woningbouwplannen kunnen worden geremd en de energietransitie loopt vertraging op omdat nieuwe zonne- en windenergie niet aangesloten kan worden. Om zo snel mogelijk het netwerk uit te breiden moeten we dit met elkaar doen.”

 

Wat betekent dit voor gemeente Schagen?

Voor gemeente Schagen betekent dit dat er een nieuw regelstation gebouwd wordt in Sint Maarten. Daarnaast worden de stations in Schagen en Warmenhuizen uitgebreid. Ook worden kabels verlegd en verzwaard. Hierbij is de gemeente wel afhankelijk van de projecten die in andere gemeenten moeten worden uitgevoerd, zoals de uitbreiding van de hoogspanningstations in Oterleek en De Weel.

 

Taskforce Energie-infrastructuur Noord-Holland

De provincie Noord-Holland, netbeheerders Liander en Tennet, waterschappen en gemeenten werken samen in de Taskforce Energie-infrastructuur Noord-Holland (Taskforce NH) om zo snel mogelijk het elektriciteitsnetwerk uit te breiden. De taskforce richt zich, naast noodzakelijke uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk, op de toekomstige opgave en de wisselwerking met de energievoorziening hierin. En het op korte termijn inzetten van oplossingen die de huidige netcapaciteit beter benutten. Er zijn op korte termijn oplossingen nodig in verband met de huidige netcongestie. De opgave voor de energie-infrastructuur is breder, het is ook belangrijk om vooruit te kijken naar de toekomstige opgave en te kijken naar het slimmer benutten van het elektriciteitsnet.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info