Informatie

Comité Sint Nicolaas

Overal in Nederland waar kinderen wonen loopt vanaf half november de spanning op.
Komt de Sint en zijn Pieten ook dit jaar weer in ons land? En…komt hij ook bij ons in ’t Zand? Gelukkig is er elk jaar weer een enthousiast team dat de Sint en zijn kornuiten uitnodigt en hen een hartelijk welkom heet. 

Een comité dat bestaat uit zes mensen en wordt ondersteund door veel vrijwilligers. Die halen de Sint elk jaar weer binnen en proberen samen met zijn muziekpieten, stuntpieten, wegwijspiet en pieten in opleiding er weer een gezellige middag van te maken. Sint komt in ’t Zand op de zaterdag nadat hij in Nederland is aangekomen. Hoewel wij de middag ieder jaar weer vlekkeloos willen laten verlopen, gebeurt er onderweg altijd wel iets spannends en hebben we de hulp nodig van de vrijwillige brandweer, hoogwerker of andere hulptroepen om een Zwarte Piet of zelfs Sinterklaas uit een benarde positie te bevrijden.Niet alleen de kinderen maar ook de ‘grote mensen’ vinden het ieder jaar weer een prachtig schouwspel.

Zo’n feestdag is natuurlijk niet compleet zonder limonade en wat snoep en dus gaan we na de rondrit door ’t Zand gezellig naar De Jonge Prins.

Het café stelt geheel kosteloos de zaal ter beschikking om het feest compleet te maken. Na een praatje met de Sint, wat lekkers en een aantal liedjes gaat Sinterklaas weer verder met zijn tocht door het land.

Deze unieke middag kan alleen worden georganiseerd door de financiële ondersteuning van de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten, de Dorpsraad en de Zakenclub. Zo zorgen we er met z’n allen voor dat de kinderen uit ‘t Zand elk jaar weer uit kunnen kijken naar de aankomst van de weldoener uit dat verre Spanje.

Contactadres: 
Anja van Woesik-Dignum
Kanaalkade 54
1756 AD ’t Zand
tel.0224-593082