Informatie

Comité Sint Nicolaas

Overal in Nederland waar kinderen wonen loopt vanaf half november de spanning op.
Komt de Sint en zijn Pieten ook dit jaar weer in ons land? En…komt hij ook bij ons in ’t Zand? Gelukkig is er elk jaar weer een enthousiast team dat de Sint en zijn kornuiten uitnodigt en hen een hartelijk welkom heet.

Een comité dat bestaat uit een groepje enthousiaste mensen en wordt ondersteund door veel vrijwilligers. Die halen de Sint elk jaar weer binnen en proberen samen met zijn muziekpieten, stuntpieten, wegwijspiet en pieten in opleiding er weer een gezellige middag van te maken. Sint komt in ’t Zand op de zaterdag nadat hij in Nederland is aangekomen. Hoewel wij de middag ieder jaar weer vlekkeloos willen laten verlopen, gebeurt er onderweg altijd wel iets spannends en hebben we de hulp nodig van de vrijwillige brandweer, hoogwerker of andere hulptroepen om een Piet of zelfs Sinterklaas uit een benarde positie te bevrijden. Niet alleen de kinderen maar ook de ‘grote mensen’ vinden het ieder jaar weer een prachtig schouwspel.

Deze unieke dag kan alleen worden georganiseerd door de financiële ondersteuning van de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten, de Dorpsraad en de Zakenclub. Zo zorgen we er met z’n allen voor dat de kinderen uit ‘t Zand elk jaar weer uit kunnen kijken naar de aankomst van de weldoener uit dat verre Spanje.

Contact:
Irene Bolt-Schouten
sinterklaashuistzand@gmail.com