Informatie

De Volharding 1903, harddravend over de Keinsmerweg in ’t Zand, al meer dan 100 jaar!

Al ver terug in de 19e eeuw werden er, in georganiseerd verband, drafkoersen gehouden. Ook de zogenaamde kortebaan. Behalve in Alkmaar, Schagen en Medemblik werden in Wieringerwaard, Burgerbrug, Sint Maartensbrug en zelfs in buurtschap De Stolpen al kortebaan-draverijen gehouden.

Het kortebaandraven voor paarden is een van de oudste takken van sport. In Nederland dateert de kortebaan met haar karakteristieke afvalsysteem uit het begin van de 16e eeuw. Vooral op markten, kermissen en andere jaarlijkse feestdagen werden de draverijen gehouden. Over een recht stuk van zo’n 300 meter.

Op initiatief van veehouder H.G. Kroon, voorzitter, slager H. Bult, vice-voorzitter, en veehouder W. de Wit, secretaris-penningmeester, werd op 19 december 1902 in café De Jonge Prins kortebaanvereniging De Volharding officieus opgericht. Een jaar later in oktober werd de eerste draverij verreden.
De oprichters konden toen niet bevroeden, dat hun vereniging meer dan 100 jaar later nog steeds springlevend zou zijn. Bijzonder, want alle voornoemde regionale kortebanen zijn reeds verdwenen of al jarenlang een lokaal gebeuren, waar buiten de bond (N.D.R.) om wordt gekoerst.
In de loop der jaren zijn vele omstandigheden aangepast aan de tijd. Was het eerste prijzengeld nog f 50,-, waarvan f 25,- voor de winnaar, nu gaat de winst gepaard met een prijs van ruim 2000 euro! Verder worden nu om veiligheidsredenen hekken geplaatst om het gehele parcours, wordt er ruim aandacht besteed aan versiering van de baan en staat er een grote tent om het doorgaans dorstige publiek te voorzien van een drankje en een onderdak te bieden bij ongunstige weersomstandigheden. Een tribune verrijst sinds enkele jaren langs de baan om de intensieve volgers van de middag een comfortabele plek te bieden. Niet veranderd is de plaats van handeling: de Keinsmerweg, en het tijdstip van het festijn: de maandag na het tweede weekend van oktober, het vermaarde kermisweekend. De traditionele kermismaandag is sinds jaar en dag de drukste dag van het jaar in ’t Zand.
De vereniging heeft al zo lang kunnen bestaan door standvastige bestuurders in het verleden en heden, enthousiaste vrijwilligers en vooral ook trouwe, vrijgevige donateurs en sponsors. Wat dat laatste betreft, er wordt een progressief systeem gehanteerd: men geeft naar draagkracht.

Het huidige dagelijks bestuur bestaat uit H. Ruygrok, voorzitter, C. de Wit, vice-voorzitter, J. de Hey, secretaris, en B. Apeldoorn, penningmeester. Zij worden bijgestaan door een tiental bestuursleden. Wilt U door middel van donaties of sponsoring bijdragen aan het welslagen van de traditionele kermismaandag, wilt U zich aanmelden als vrijwilliger of heeft U vragen of suggesties omtrent het gebeuren, wendt U zich dan tot de secretaris via 06-27276379.