Informatie

Ritmisch Koor

Wij zijn het Ritmisch Koor. Ons koor is opgericht in 1977 en telt op dit moment ong. 30 leden
De muzikale begeleiding is piano en drums, met kerstvieringen aangevuld met gitaar, dwarsfluit

We oefenen op de dinsdagsavond van 18.45 tot 19.45 uur in de kerk te ’t Zand .
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom.

Als koor ten dienste van de R.K. kerk te ’t Zand, verzorgen wij eenmaal per maand de dienst met liederen en teksten.
Dit is op zaterdagavond 19.00 uur  of zondagmorgen 9.30 uur
Ook zingen wij op verzoek tijdens huwelijksfeesten en avondwaken.

Ons bestuur bestaat uit
Theo Schilder voorzitter
Anita van der Hulst secretaresse
Monique Broers penningmeester
Esther Raadgers lid
Gerard van der Belt dirigent
Frank Visser pianist
Jan Schilder drummer