Informatie

Sichting De Zijper Molens

Stichting De Zijper Molens is eigenaar van negen watermolens in de Zijpe. Twee hiervan vallen onder ’t Zand: de molens OT (Korte Belkmerweg 10) en PV (Korte Belkmerweg 36). Voorts bevindt zich in ’t Zand nog het restant van korenmolen De Hoop van J. Zeeman.

Omstreeks 1960 zijn de watermolens, toen nog eigendom van het waterschap De Zijpe en Hazepolder, buiten gebruik geraakt. Elektrische gemalen namen hun taak over. En de molens stonden vervolgens in weer en wind te verkommeren. Molenliefhebbers in de Zijpe en omgeving trokken zich hun lot aan. Ze werden actief in een speciale stichting en/of als vrijwillig molenaar. Met vereende krachten en veel inzet slaagden zij er in de Zijper molens te behouden. Met financiële bijdragen van donateurs, sponsors en de diverse overheden. Het resultaat is dat alle molens van de stichting nu maalvaardig zijn, en als reservebemaling bij hevige regenval kunnen worden ingezet.

De molens in de Zijpe dragen geen namen, maar worden van oudsher aangeduid met de letters van de betreffende polderafdelingen. Bij ’t Zand dus de molens OT (een combinatie van de afdelingen O en T) en PV (een combinatie van de afdelingen P en V). De OT wordt bewoond en bemalen door vrijwillig molenaar Ron Brommer en molen PV door vrijwillig molenaar Johan Jonker.

Voor meer bijzonderheden over de molens en de stichting verwijzen wij naar de website www.zijpermolens.nl/ Daar kunt u ook vinden hoe u donateur kunt worden van de stichting en op die manier mee kunt helpen aan het behoud van de molens.