Dorpsveiling

De SSDA organiseert elke 2 jaar een dorpsveiling in samenwerking met uitgenodigde verenigingen. Het doel van de veiling is het ophalen van geld t.b.v. de SSDA en natuurlijk de mede-organiserende verenigingen. Deze verenigingen hebben eerder in het jaar bij de SSDA kenbaar gemaakt te willen deelnemen en waarvoor het geld dan ingezet gaat worden. De SSDA maakt een selectie uit de ‘solliciterende’ verenigingen en zij zijn dan gezamenlijk het organiserende comité voor de dorpsveiling van dat specifieke jaar.

De eerstvolgende editie van de Dorpsveiling is zaterdag … november 2025.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Dorpsveiling 2023

Op zaterdag 4 november 2023 zal in ‘De Jonge Prins’, om 20:00 uur een veiling worden gehouden. In deze catalogus zijn alle artikelen/diensten, soms gegroepeerd tot één koopje, opgenomen, die op deze gezellige veiling worden aangeboden. Iedereen die goederen, diensten en/of geld beschikbaar heeft gesteld willen wij hartelijk bedanken. Zonder al deze gulle giften was deze veiling niet mogelijk. Hopelijk zal De Jonge Prins zaterdag 4 november a.s. geheel gevuld zijn, zodat ook de verkoop een grandioos succes wordt.

Onder toezicht van een afgevaardigde van het ‘Het Zijper Notariskantoor’, zullen de koopjes door de veilingmeesters worden aangeboden. Onze veilingmeesters zijn dit jaar: Siem Broersen, Marcel Noppen en Adri de Wit.

De financiële revenuen van deze veiling, die de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand toekomt, zal mede worden verdeeld onder de medeorganisatoren: Stichting Zandstock, IJsclub Land van Buur, Stichting Vrienden van het Hertenkamp, Jongerenvereniging WBO de Bayes.

Stichting Vrienden van het hertenkamp
Een grote groep vrijwilligers zet zich dagelijks in om het hertenkamp in stand te houden. Ze houden ook de situatie rond het park in de gaten en voeren onderhoud uit. De Stichting is zelf verantwoordelijk voor dierenvoer, dierenarts, verzekeringen en nutsaansluitingen. Ook kan je sponsor worden door lid te worden van de ‘Vrienden van het hertenkamp’. Op deze manier is het mogelijk om het prachtige 46 jaar oude hertenkamp in stand te houden. Maar het kost veel geld en de Stichting kan een (veiling) steuntje in de rug goed gebruiken

Jongerenvereniging WBO ‘de Bayes’
Het waren lastige coronajaren voor de WBO. Er mocht veel niet en alles is er nu op gericht om de WBO weer nieuw leven in te blazen. Een grote groep jeugd vrijwilligers zetten hun schouders er onder. Samen met Stichting Link Jongerenwerk is een weg ingeslagen om (gratis) activiteiten te organiseren voor de jeugd van ’t Zand. Het bruist van de ideeën en deze enthousiaste vrijwilligers hopen op een mooie veilingavond om de kas wat te spekken.

Stichting Zandstock
Afgelopen editie was maar liefst het 25ste Zandstock festival. Een geweldig gigantisch meerdaags evenement die ’t Zand op de kaart van heel Nederland zet. Landelijk bekende artiesten treden op en zorgen voor een ongekend gezellige ‘Zandstock’ sfeer. Honderden vrijwilligers zorgen voor een soepel verloop van dit bijzondere festival. Maar ook de kosten en organisatie van zo’n festival geven wel eens wat (financiële) hoofdbrekens. Er moet nu geïnvesteerd worden om aan de verplichting te voldoen om alle plastic bekers die gebruikt worden in te zamelen. Ook het communicatiesysteem van de portofoons is aan vernieuwing toe. Communicatie is erg belangrijk op zo’n groot terrein. Niet alleen op de avonden maar ook tijdens Stockoud is het onmisbaar. Zandstock verdient uw aanwezigheid op de veiling en hoopt alle plannen met de veilingopbrengst te kunnen verwezenlijken.

IJsclub ‘Land van Buur’
De noeste werkers van onze ijsclub staan bij de minste vorst voorspellingen al paraat om de baan te kunnen prepareren. En als het even meezit kan de jeugd al vlot de schaatsen onder binden en wemelt het van de ijspret onder de jeugd. Dat lukt alleen als de baan er goed bijligt. Door het vele gebruik als evenemententerrein heeft het wat te lijden en moet het opgeknapt worden. Ook het vernieuwen van de verlichting naar LED lampen staat hoog op de agenda. Kortom, het actieve bestuur is constant op zoek naar verbeteringen om te verduurzamen. Een goede veilingopbrengst zou zeer welkom zijn om alle plannen de goede richting op te helpen.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Dorpsveiling 2021

Op zaterdagavond 6 november 2021 organiseert onze Stichting, deze keer in samenwerking met de Ritmisch Koor, Volleybalvereniging The Serve en Carnavalsvereniging de Knollenburgers wederom een gezellige veiling. Voor de 15 de maal reeds! Ook dartvereniging ‘de Multikillers’ levert een stevige bijdrage door de bezorging van de folders en catalogussen huis-aan-huis voor hun rekening te nemen. Wij willen deze veiling van harte bij u aanbevelen, in het bijzonder voor onze deelnemers. Onderstaand stellen de deelnemers zich voor en geven aan voor welk specifiek doel zij de opbrengst willen gebruiken. Diverse verlotingen onder de koopjes kunnen u een onbezorgde avond geven, zorg wel dat u er op tijd bent! We hebben reeds de toezegging van onze vaste veilingmeesters dat ze de veilingopbrengst zo mogelijk naar een nieuw hoogtepunt zullen tillen. Komt allen!!
Namens de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omstreken
Adri de Wit, voorzitter.

Ritmisch Koor ’t Zand
Als Ritmische Koor doen wij voor het eerst mee met de Dorpsveiling 2021, wij danken dan ook de SSDA voor deze ondersteuning. Het Ritmisch Koor zingt voornamelijk in diensten van onze kerk, maar daarnaast hebben wij af en toe zelf ook optredens. Het Ritmische koor heeft ongeveer 40 leden en we zingen maandelijks bij een viering en oefenen wekelijks. In 2020 hebben we ondersteuning gegeven aan de Passion in de polder met 3 optredens in ‘t Zand en Schagerbrug. Die waren allen uitverkocht en dit smaakte naar meer. Daarom is het de wens van het Ritmische Koor om in 2023 een concert te geven in de RK kerk van ‘t Zand hier zijn nogal wat kosten aan, dat is dan ook de reden dat wij ons opgegeven hebben voor de Dorpsveiling. Wij roepen dan
ook de bewoners van ‘t Zand en omstreken op om hun bijdrage te geven aan deze Dorpsveiling hetzij met koopjes en of aanwezig te zijn bij de deze gezellige Dorpsveiling, zodat The Serve, De Knollenburgers, Multikillers en wij hun wensen kunnen realiseren.
Theo Schilder, voorzitter Ritmisch Koor

Volleybalvereniging The Serve
De redenen voor deelname aan de veiling is dat wij nu bijna 2 jaar op rij geen jaarlijkse rommelmarkt hebben kunnen houden. Ook de speculaas verkoop 2020 is komen te vervallen. Initiatieven om leuke toernooien te organiseren kunnen we helaas ook geen gestalte geven. Vaste kosten als huur Multitreffer en Nevobo gaan echter wel gewoon door. Om onze mooie volleybalsport te promoten willen wij, als de corona maatregelen het weer toelaten, straten en/of familie toernooien gaan organiseren. Hiervoor hebben we geld nodig hebben om, met een lage deelname
prijs, bewoners van ’t Zand te interesseren voor deze gezellige sportdagen.

Carnavalsvereniging de Knollenburgers
Laten we beginnen met alaaf om “dankjewel” te zeggen dat wij mee mogen doen met de dorpsveiling. Wanneer wij terug kijken naar de geschiedenis van onze vereniging zien wij dat de populariteit komt én gaat door de jaren heen. Dit vraagt aanpassingsvermogen en creativiteit. De laatste jaren steken wij vooral energie in de nieuwe generatie op de basisscholen en worden wij met een grote glimlach ontvangen voor de muziekbingo in De Zandstee. De afnemende populariteit merken wij ook in de bezetting van de raad van 11 en de hofdames. Wij maken graag gebruik van het moment om nieuwe talenten te vragen zich aan te melden om te helpen carnaval te organiseren. Dit jaar bestaat onze vereniging 55 jaar. Een jubileum waar wij door corona niet tot nauwelijks ruchtbaarheid aan hebben gegeven. Maar “wat in een goed vat zit, verzuurt niet”, daarom willen wij dit volgend jaar alsnog vieren. Samen met de Knollenburgers én samen met alle leden en oud leden want zonder hen hadden wij hier niet meer gestaan. Door de jaren heen zijn er ontelbare polonaises gelopen, mensen blij gemaakt en heel wat pilsjes gedronken. U kunt zich voorstellen dat dat niet in de koude kleren gaat zitten! Of liever gezegd; bij ons is het juist wel in de kleren gaan zitten… Graag steken we onze Raad in een nieuw jasje zodat wij het stralende middelpunt zijn op ons jubileum feestje volgend jaar.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Dorpsveiling 2019

Op zaterdagavond 9 november 2019 zal de 14de materialen- en Dienstenveiling van de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omstreken wederom plaats vinden. Met ingang van heden is deze omgedoopt tot ‘Dorpsveiling’, temeer omdat het hele dorp er bij betrokken is en de revenuen van de veiling rechtstreeks weer het dorp invloeien.

Deze keer in samenwerking met:
Sint Jozefschool, tafeltennisvereniging DOKO en S.V. Geel-Zwart 30

Dit belooft een mooie avond te worden met zulke uiteenlopende deelnemers en zij hebben uw hulp en support hard nodig om hun plannen te verwezenlijken.

Sint Jozefschool:
De Sint Jozefschool (sinds 1880) heeft ambitieuze plannen om het schoolplein op de schop te gooien. Dat kost veel geld maar is zeer belangrijk voor de ontwikkeling. Het moet een schoolplein worden waar kinderen gezond kunnen bewegen en uitgedaagd worden. Dat is gebaseerd op de punten: bewegend leren, gezonde school, onderzoekend leren, buitenleren, één met de omgeving en meervoudige intelligentie. Alles met elkaar een hele mond vol en niet te vergelijken met de situatie als vroeger. Men streeft naar de realisatie van bijv. een pannakooi, verkeersplein en amfitheater, maar ook bijvoorbeeld een buitenkeuken. Sint Jozefschool doet voor de eerste maal mee.

DOKO:
Tafeltennisvereniging DOKO bestaat in 2020 maar liefst 50 jaar! Men wil dit uniek jubileum natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. De festiviteiten commissie is al volop bezig in het broeden van een mooi jubileumjaar. Te denken valt bijvoorbeeld aan een tafeltennis demonstratie en natuurlijk een jubileumboekje over de afgelopen 50 jaar. Meerdere activiteiten staan op het programma maar zijn nog geheim. Wie is er niet grootgebracht met het school tafeltennis toernooi? Het is de tweede maal dat DOKO een beroep doet op onze veiling, de laatste keer was in 1995!

S.V. Geel-Zwart 30
Voetbalvereniging Geel-Zwart doet ook voor de tweede maal mee met de veiling (de eerste was in 2003 t.g.v. het 75 jarig bestaan) De voetbalclub heeft twee redenen om mee te doen met deze veiling editie. 1) In april 2020 viert de club namelijk haar 90 jarig bestaan en wil dat met extra festiviteiten natuurlijk gaan vieren. Met name voor de jeugd zullen er meer activiteiten georganiseerd worden in dat jaar en jubileumweek. 2) De club heeft een eigen accommodatie en heeft zich tot doel gesteld om de vereniging verregaand te verduurzamen m.b.t. de energiekosten. Met andere woorden, men streeft naar een energie neutrale accommodatie. Dat zal moeten gebeuren met zonnepanelen, ledlampen etc. De zelfredzaamheid is groot binnen de club.
Al deze deelnemers hebben mooie plannen om hun verenigingen in het zonnetje te zetten en zich voor te breiden op de toekomst.
De Stichting Stimulering Dorpsaktiviteiten helpt hen daarbij met deze ‘Dorpsveiling’

Schrijf 9 november vast in uw agenda en bedenk vast hoe u de verengingen ook kunt steunen door een mooi koopje aan te bieden in de catalogus. De folder, met daarin de formulier strook, zal zo begin september bij u in de bus vallen. Zo’n 10 dagen later zal één der veiling commissieleden bij u aan de deur langs komen. De veiling locatie is als vanouds ’de Jonge Prins’. U bent van harte welkom!

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Materialenveiling 2017

De Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ‘t Zand en omstreken houdt zaterdag 4 november om 20.00 uur voor de 13de keer een materialenveiling. Liefst 200 koopjes worden aangeboden door de veilingmeesters Siem Broersen en Adri de Wit. In de grote zaal van de Jonge Prins is de koffie tot 20.00 uur gratis. Onder de kopers van de eerste vijftig koopjes zullen geldbedragen van €340,- €230,-en €110,- euro worden verloot.

De veilingeditie 2017 wordt gehouden i.s.m. met de volgende verenigingen: Koor Promise en Timmerdorp vieren in 2018 beide hun 10 jarig bestaan en willen dat op een bijzondere wijze vieren. Dat kost extra geld en dat hopen ze via de veiling binnen te kunnen halen. Stichting Vrienden van Zorgboerderij Blij op de Boerderij hoopt wat geld op te halen voor het realiseren van een tovertafel en een groter verblijf voor de dieren, dat kost allemaal veel geld. Zandstock wil wat extra geld genereren om het festival te behouden en uit te breiden met ‘Stock Oud’ en een speels evenement te organiseren voor 2- tot 12 jarigen. Zo wordt Zandstock een evenement voor alle leeftijden.

De uitgebreide voorwoorden van de deelnemers staan in de folder die huis aan huis verspreid is en hieronder op www.tzand.info

Jongerenkoopjes:
Bij een zestal koopjes wordt een sein gegeven voor een koopje, dat speciaal geveild wordt voor de jongeren tot en met 25 jaar oud. Iedereen mag bieden, maar wanneer een jongere het hoogste bod heeft uitgebracht, krijgt hij of zij het koopje voor de helft van het bedrag waarvoor het koopje wordt afgeslagen.

 

De veilingcommissie bestaat dit jaar uit:

Adriaan Jongejan Kanaalkade 61a 0224-591870

Ronald Bos Julianastraat 76 0224-591675

Ingrid Pijnacker Korte Bosweg 49 0224-590139

Henk van Lierop Korte Belkmerweg 40 0224-591662

Adri de Wit Keinsmerweg 50 0224-593223

Remona Hertogh Noord Sschinkekdijk 7 06-53362419

Maaike de Wit Julianastraat 22 06-19861661

Inge Dekker Kanaalkade 33 06-54230706

Pauline Sepers pien@zandstock.nl

Ellis Stuijt van Beusekomstraat 11 06-30369368

Joke van Geebergen Julianastraat 27 06-23359542

Jos Sprenkeling Keinsmerweg 88A 06-38683517

Anita Collé Lepelaarstraat 11 06-18112025

Als u iets beschikbaar stelt voor de veiling, kunt u ons dat ook per email laten weten via het secretariaat van de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omstreken: ingridpijnacker@kpnplanet.nl.

Voor het laatste nieuws omtrent de veiling van 2017 kunt u ook altijd een kijkje nemen op de website van de Stichting: www.tzand.info. Hét portaal naar alle verenigingen en ondernemers van ’t Zand en omgeving. Altijd actueel voor het laatste nieuws en de juiste contactadressen op het gebied van zowel zakelijk, cultureel als sportief ’t Zand en Omstreken. Zaterdag 4 november 2017 aanvang 20.00 uur in de Jonge Prins

 

Voorwoord deelnemers

Promise bestaat in mei 2018 alweer 10 jaar en dat is reden voor een feestje! Iedereen weet: wie een feestje geeft moet betalen, daarom zijn wij zeer in ons nopjes dat wij dit jaar mee mogen doen met de veiling. Promise is een koor van 18 meiden en ons repertoire best

aat uit lichte popsongs, ballads en musicalnummers. Wij streven er naar om 50 procent van onze nummers in onze eigen taal te zingen. Voor ons koor staat Melanie Uijleman en wij worden begeleid door gitarist Robbert Smit. Plezier staat bij ons hoog in het vaandel, daarnaast willen we natuurlijk ook dat onze muziek mooi klinkt. Daarom zingen we alles uit het hoofd en repeteren we een keer per week op de dinsdagavond en soms op zaterdagmiddag. Met veel plezier gaan wij koopjes, kavels en materialen verzamelen en hopen u terug te zien op de veilingavond! En natuurlijk op onze jubileumconcerten op 26 en 27 mei 2018!

Tot dan, Joke van Geebergen (voorzitter Promise).

 

In 2018 is het de 10de keer dat Timmerdorp t Zand wordt georganiseerd.

Dit enorm leuke kinderevenement heeft een mooi plekje gekregen in de vaste jaar activiteiten van de basisschool kinderen. In deze 10 jaar hebben we de nadruk gelegd op een laagdremp elig evenement dat voor elk kind financieel haalbaar moet zijn. Daarom hebben we in deze 10 jaar, de entree steeds gehouden op €10,00 per kind, voor 3 dagen timmerplezier. Dit is behaald door gebruik te maken van sponsoren, waarbij veelal gevraagd wordt om goederen ipv gelden. Vele bedrijven helpen het timmerdorp met middelen die hun ter beschikking staan, om dit kinderevenement financieel laagdrempelig te houden. Daarnaast konden we rekenen op een tegemoetkoming vanuit de gemeente. Deze tegemoetkoming is jarenlang weggestreept tegen de kosten Van houtafvoer. Helaas zijn de gemeentelijke subsidies sinds 2017 terug geschroefd naar €0,00. Dit betekent voor het timmerdorp dat er een gat in de begroting ontstaat van €1.000,00. Doordat we de afgelopen jaren wel gereserveerd hadden om minimaal 1 jaar te kunnen doordraaien, heeft 2017 reeds succesvol plaatsgevonden. (wel zonder extern entertainment) Natuurlijk willen we de 10e editie door laten gaan, en zelfs nog een extra tintje meegeven. Hoe dat eruit gaat zien is nog onduidelijk, maar er zijn wel wat extra centen voor nodig. Door mee te helpen met de veiling van Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten hopen wij het jubileumjaar net dat extra te geven, wat past bij een jubileum. Bovenal de entree gewoon op €10,00 voor 3 dagen timmerfeest te kunnen houden.

 

Zandstock wil de komende edities inzetten op een verbreding van het festivalpubliek.

Zo is er sinds twee jaar een extra onderdeel op het festival dat speciaal bedoeld is voor de oudere inwoner van ’t Zand en omgeving: Stock Oud! Dit evenement is vrij toegankelijk voor ouderen en wordt feestelijk aangekleed met een hapje en een drankje. Het eerste jaar kwamen hier ongeveer 150 bezoekers op af en afgelopen jaar wisten we zo’n 400 enthousiastelingen te mobiliseren! Dit succes willen we doorzetten, want: hoe mooi is het om op hoge leeftijd no

g te kunnen zeggen dat je naar Zandstock bent geweest?! Daarnaast wil Zandstock óók toegankelijker worden voor de (aller)jongsten. Het idee is om voor 2-tot 12-jarigen een apart evenement te organiseren tijdens het Zandstock-weekend. We willen op speelse wijze en zo laagdrempelig mogelijk onze toekomstige bezoekers kennis laten maken met ons fantastische festival. Dit jaar kunnen kinderen samen met volwassenen bijvoorbeeld allerlei muziekinstrumenten bespelen en na een uur oefenen samen een optreden verzorgen met Dreadful, de band die dit mogelijk maakt. Voor de jongeren natuurlijk een enorme beleven is eens op het grote podium te mogen staan. Met deze twee extra evenementen hopen we zowel de ‘jonkies’ als de ‘oudjes’ naar het festival te trekken, zodat Zandstock uiteindelijk een feest wordt voor alle leeftijden. Zandstock draait sinds jaar en dag op de enorme inzet van een enthousiaste groep van ruim 250 vrijwilligers. Voor de twee extra evenementen, die we hopen structureel te kunnen gaan programmeren, is financiële steun meer dan welkom. Het meedoen met de veiling helpt ons in ieder geval al een stuk de goede richting op.

 

Stichting Vrienden van zorgboerderij Blij op de Boerderij is een Stichting die zorg draagt dat zorgboerderij Blij op de Boerderij een dagbesteding kan bieden aan nu zo’n 30 mensen met een verstandelijke beperking, autisme of een vorm van dementie in de leeftijd van 7 tot 90 jaar. De Stichting is bedoelt om de zorgboerderij te kunnen voorzien in specifieke wensen met betrekking tot de zorg voor al deze mensen. Onlangs is de Tovertafel gerealiseerd en is de wens van de Stichting om alle dierenverblijven en parkeerruimte te renoveren. Ook de uitbreiding met spellen voor de tovertafel specifiek voor kinderen is van belang. Door de ondersteuning van Stichting Vrienden van zorgboerderij blij op de Boerderij kan de zorgboerderij voor al deze mensen goede hulpmiddelen, educatie en materialen aanschaffen om de zorg nog meer te optimaliseren en het zo vele mensen naar het zin maken tijdens hun dagbesteding.

Diane en Jos Sprenkeling  –  www.blij-op-de-boerderij.nl

 

catalogus veiling 2017

supplement veiling 2017

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Materialenveiling 2015

De Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ‘t Zand en omstreken houdt zaterdag 7 november om 20.00 uur voor de twaalfde keer een materialenveiling. Liefst 200 koopjes worden aangeboden door de veilingmeesters Siem Broersen en Adri de Wit. In de grote zaal van de Jonge Prins is de koffie tot 20.00 uur gratis. Onder de kopers van de eerste vijftig koopjes zullen geldbedragen van 340, 230 en 110 euro worden verloot.

De veilingeditie 2015 wordt gehouden i.s.m. met de volgende verenigingen: Toneelvereniging EMM wil graag een nieuwe en eigen lichtinstallatie aanschaffen voor de jaarlijkse toneelavonden. Ook zal deze installatie ingezet worden voor andere dorpsdoeleinden zoals de school musical en Bonte Avond. Handbalvereniging Geel-Zwart wil ook een betere verlichting en wel op de buiten handbalvelden die aan de richtlijnen van de bond voldoen. Tennisvereniging ’t Zand doet voor de eerste keer mee. Zij willen de opbrengst gaan gebruiken voor opknappen van de parkeerplaats en de komende jaren staat het opknappen van de hekwerken en banen op het programma. Tot slot Stichting molen de Hoop. Deze Stichting zet zich in om de prachtige molen van Zeeman te onderhouden en exploiteerbaar te maken. De recente 14 camper kampeerplaatsen voldoen aan die doelstelling maar brengt wel een forse investering op hun exploitatierekening teweeg.

Jongerenkoopjes:
Bij een zestal koopjes wordt een sein gegeven voor een koopje, dat speciaal geveild wordt voor de jongeren tot en met 25 jaar oud. Iedereen mag bieden, maar wanneer een jongere het hoogste bod heeft uitgebracht, krijgt hij of zij het koopje voor de helft van het bedrag waarvoor het koopje wordt afgeslagen.

Catalogus 2015.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Materialen- en dienstenveiling 2013

Beste Zandtemers,

In de afgelopen dagen is de veilingcatalogus voor de materialenveiling 2013 bij u in de bus gevallen. En wat voor een catalogus. De catalogus zit tjok- en tjokvol voor deze editie. Het samenwerkingsverband met de andere deelnemer, het jubileumcomité t.g.v. het 150-jarig bestaan van de kerk in ’t Zand, is zeer soepel verlopen. Het heeft, na 8 maanden voorbereiding, geresulteerd in een veilingcatalogus die nog nooit zo goed gevuld is. Hiermee geeft ’t Zand en omgeving een duidelijk signaal af naar de organisatie voor deze editie. De samenwerking tussen de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omstreken en het jubileumcomité van het 150-jarig bestaan van de kerk in ’t Zand staat garant voor een gezellige veiling op 9 november a.s.

Niet alleen ’t Zand en omgeving, maar ook diverse omliggende dorpen in de oude Zijpe hebben een belangrijk steentje bijgedragen om de catalogus te vullen. Het was een heel gepuzzel voor de organisatie om alles een goed plekje te geven, maar over het resultaat mogen we enorm tevreden zijn. Vanaf deze plaats natuurlijk hartelijk dank aan alle gulle én goede gevers voor het beschikbaar stellen van zoveel én zulke mooie kavels. Zonder uw bereidwillige medewerking lukt het eenvoudig niet. Zoals gezegd tekent de organisatie op 9 november voor een gezellige ouderwetse veilingavond. Komt u op tijd, want, zoals u van ons gewend bent, staan de eerste 50 koopjes weer garant voor een 3-tal leuke geldprijzen. De spelregels daarvoor vind u achter in het boekje. Kort gezegd; uit de kopers van de eerste 50 koopjes worden een 3-tal geldprijzen verloot (€ 340,- / € 230,- / € 110,-). Zorg dat u op tijd bent en maak kans op een leuk geldbedrag. De koffie is overigens tot 20.15 uur geheel voor rekening van de organisatie. Door de veiling heen komt u ook een viertal verrassingspakketten tegen die u kunt kopen. Het is niet alleen een leuke verrassing maar ook kan u, indien u een koper bent van één van de pakketten, kans maken op € 50,-.

Nieuw in de catalogus vind u een zestal zgn. ‘jongerenkoopjes’. Deze staan aangegeven met een vlaggetje. Indien iemand bij deze kavel het hoogste bod heeft en is 25 jaar of jonger, hoeft hij of zij maar de helft te betalen. Zo proberen we ook de jeugd er meer bij te betrekken en iedereen een kans te geven.

De notaris, van het Zijper Notariskantoor, zal toezien op een ordentelijk verloop van de veiling. Ook de bijdragen van MulitIT, café-restaurant de Jonge Prins en Jo van de VRO zorgen voor een vlekkeloze avond. Er is voor elk wat wils en voor jong en oud wat te koop. Bij sommige kavels in de catalogus denk je van ‘wat moet ik hier nou mee’? Laat u verrassen en bekijk alle koopjes ruim voor de veiling op het toneel van de grote zaal van de Jonge Prins. Er kan belastingtechnisch gekocht worden en na afloop kan er gepind worden d.m.v. mobiele pinapparaat van de Rabobank Schagen-Wieringerland. U leest er allemaal meer over in de catalogus.

Volg de veiling verder via www.tzand.info of www.kerktzand of op facebook.com/stichtingstimuleringtzand

Vergeten we bijna nog te vermelden dat alle consumpties afgerond worden op 150 eurocent, oftewel € 1,50 per consumptie. Dit om het jubileumjaar van het 150-jarig bestaan van de kerk in ’t Zand luister bij te zetten.

Tot 9 november

De veilingcommissie 2013 

 

Krantenknipsel veiling 2

Krantenknipsel veiling 1

Voorwoord van de voorzitters van de deelnemerde verenigingen aan de materialenveiling

Op zaterdagavond 9 november is het alweer zover; de 2 jaarlijkse materialenveiling van de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omstreken. De veiling staat dit maal in het teken van het 150 jarig bestaan van de kerk in ‘t Zand. Voorwaar één van de oudste gebouwen van ons dorp en een beeldbepalend gezicht van het dorp. Ook staat de kerk op de monumentenlijst. Volgens deze gemeentelijke monumentenlijst is “de kerk van belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt”. Kom maar een gratis kijkje nemen tijdens de landelijke monumentendagen op 14 en 15 september en klim eens in de toren!

Samen met de enthousiaste veilingcommissie van het jubileum kerkcomité wordt er een ouderwetse ‘kerkeveiling’ georganiseerd, zoals dat in de vroegere jaren steeds gebruikelijk was. Sinds 1863 wijst de kerk, met zijn 26 meter hoge toren, de reiziger de weg al van verre naar ’t Zand. Dat willen we graag zo houden en we nodigen u daarom van harte uit om op 9 november naar de grote zaal van ‘de Jonge Prins’ te komen. Diverse verlotingen en verrassingen zullen aan bod komen. Honderden koopjes zullen de catalogus sieren. Het belooft een gezellige avond te worden. Komt allen!!

Namens de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omstreken,

Adri de Wit, voorzitter

 

150 jaar kerk in ’t Zand

 

Dit jaar bestaat onze kerk 150 jaar. Reden voor een klein feestje. Hoewel de beleving bij de kerk 150 jaar geleden waarschijnlijk heel anders is geweest dan heden ten dage, zijn wij trots op onze kerk en willen die kerk graag voor alle Zandtemmers als ontmoetingsplaats aanbieden. Een ieder heeft zijn eigen gedachten over het/een geloof. En dat is goed. Er zijn echter momenten waarop elkaar nodig hebben, op goede en kwade momenten en dan is het mooi als we in onze kerk samen kunnen komen.

 

Onze kerk is met zijn toren een herkenbaar middelpunt in ons dorp. Met aan alle zijden van de toren een klok. Die klok werkt op het ogenblik echter niet vlekkeloos. Maar ja, wat wil je na 150 jaar trouwe arbeid. De renovatie van de klok is een arbeidsintensieve klus en het aanpassen tot elektronisch opwinden kost een aardige duit.

 

Door de heer Keijzer uit St. Maartensvlotbrug zijn 2 engelen heel vakkundig gerestaureerd en weer bij het tabernakel opgehangen. Onze laatste wens is een verbouwing aan de Mariakapel. We zouden graag een deur willen maken, zodat de Mariakapel kerk overdag voor een ieder toegankelijk is. Voor al deze wensen hebben we echter wel de nodige financiële middelen nodig. We zijn daarom heel blij met de samenwerking met de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten om op 9 november 2013 een ouderwetse ‘kerkeveiling’ te organiseren. We hopen dat u allen mee wilt werken door goederen en/of diensten als kavel ter beschikking te stellen en op 9 november op de veiling mee wilt bieden op die aangeboden kavels. Samen kunnen we dan onze wensen uitvoeren. Graag tot zaterdag 9 november a.s.

Met vriendelijke groet,

Gerard Schouten, vice voorzitter van kerkbestuur O.L.V. Visitatie.