Informatie

Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten

De SSDA heeft een algemene grondslag, waardoor zij in haar doelstelling openstaat voor iedere belanghebbende, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of maatschappelijke beschouwing.

De SSDA tracht dit doel te bereiken door:

 • het verkrijgen van bijdragen van begunstigers
 • het verkrijgen van subsidies
 • schenkingen
 • legaten en erfstellingen
 • door ontvangsten verkregen uit het organiseren van allerlei activiteiten en door zelfwerkzaamheid van de leden van het stichtingsbestuur en indien aanwezig, het dagelijks bestuur en de commissies, en van derden.

Het bestuur van de SSDA bestaat uit de volgende mensen:

 • Adri de Wit (voorzitter)
 • Jeffrey Bleijendaal (penningmeester)
 • Ingrid Pijnacker (secretaris)
 • Rob Deutekom
 • Quirien van Trigt

Het bestuur is te bereiken per email; ssdatzand@gmail.com.

Een overzicht van de activiteiten:

2023: dit jaar stond weer in het teken van de 2-jaarlijkse Dorpsveiling. Het zou pas gehouden worden in november, maar op de achtergrond is de SSDA er toch wel weer het gehele jaar mee bezig. Uiteraard is dat niet het enige wat er in 2023 is gedaan:

 • Het logo van de SSDA was sterk verouderd en daarom is Quirien samen met Judith van Lierop aan de slag gegaan om een nieuw logo te ontwerpen. Uiteindelijk is het logo in juni gepresenteerd.
 • Het bestuur van de SSDA bestaat ook uit enkele oud-bestuursleden van jongerenvereniging WBO De Bayes. We proberen de WBO te ondersteunen in het weer op poten krijgen van de evenementen en het bestuur. Na corona en de lastige veranderingen in de wetgeving is het een uitdaging de weg naar boven weer te vinden…
 • Het JB Bregman biljarttoernooi deed een aanvraag voor een eenmalige sponsorbijdrage om de begroting te sluiten. Hier heeft het bestuur positief mee ingestemd.
 • Dorpsveiling 2023:
  • Eind maart 2023 worden de deelnemende verenigingen gekozen. In dit geval de Hertenkamp, Ijsclub Land van Buur, Zandstock en de WBO. Daarnaast ondersteunt de dartvereniging weer met de nodige activiteiten.
  • De jaarlijkse veiling was weer een groot succes. Een volle Jonge prins en een prachtig gevulde catalogus zorgden voor een enorme opbrengst; 32.000 EUR
  • Er werd tevens afscheid genomen van veilingmeester Siem Broersen die al sinds 1995 betrokken was bij de Dorpsveilingen.
 • De jaarlijkse actie Rabo ClubSupport was er natuurlijk ook weer en opnieuw hebben we een mooie folder kunnen realiseren om het onder de aandacht te brengen in het dorp. Helaas was de actie niet heel succesvol m.b.t. het stemmen door een fout aan de kant van de Rabobank, maar gelukkig werden er toch weer mooie bedragen opgehaald door de deelnemende verenigingen.
 • GeelZwart heeft de SSDA gevraagd een sponsorbijdrage te doen voor het buitenlandse voetbalkamp van de jeugd O15. Hier heeft het bestuur positief mee ingestemd.
 • Er is een treurig besluit rondom de kerken in de Noordkop en daarmee ook onze mooie kerk. Een stichting is opgestaan om de herbestemming van de kerk te onderzoeken. Zij hebben een verzoek tot geldelijke bijdrage gedaan voor oprichting en opstart van de stichting. Uiteraard heeft de SSDA hier volmondig JA op gezegd.
 • De Zakenclub heeft de SSDA benaderd om een bijdrage te leveren aan de ‘algemene uitstraling’ in en om het dorp. Aangezien de SSDA geen structurele donaties doet, kon er wel eenmalig worden ingestemd met een bijdrage.
 •  Ook een terugkerende traditie was de lichtjesactie in samenwerking de Dorpsraad. Uiteraard weer een groot succes!
 • Biljartvereniging Soos (de Zandstee) hebben om een bijdrage gevraagd voor hun scoresysteem. Ook dit is gehonoreerd.

2022: Corona stond gelukkig buiten de deur dit jaar en dat betekent dat er weer volop georganiseerd kan worden in het dorp. De SSDA kijkt hier vol interesse naar en steunt waar mogelijk:

 • Dinsdag 25 april wordt onze voorzitter Adri de Wit verrast met een lintje. Dik verdiend natuurlijk
 • 75+2 jaar Handbalvereniging Geel Zwart vierde zaterdag 18 juni een mooie feestavond. De SSDA ondersteunt jubilerende verenigingen met een financiële bijdrage en dat gebeurde dus ook nu weer.
 • Het platform tZand.info blijft groeien. Niet alleen in bezoekersaantallen op de website, maar ook volgers op Instagram, Facebook en Twitter. Daarnaast is er gestart met een 2-wekelijkse nieuwsbrief om geïnteresseerden op de hoogte te houden. De website zelf werd sinds de lancering uitgebreid met de mogelijkheid om Punters in te sturen. Daarnaast werden er nieuwe adverteerders verwelkomd en zijn er 2 terugkerende onderwerpen toegevoegd; “Zorgen in de Zorg” en “Wielen in ’t Zand”. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de samenwerking met de Zakenclub weer geïntensiveerd gaat worden. Het platform blijft dus groeien en ook voor de rest van het jaar en 2023 hebben we grootse plannen.
 • Jongerenvereniging WBO De Bayes bestaat dit jaar 60 jaar. Ook nu ondersteunde de SSDA een vereniging met een financiële bijdrage.
 • Op zaterdag 3 september werd het gezellige Pleinfeest gehouden. Een fantastisch evenement waarbij wordt samenwerkt tussen de SSDA en de Dorpsraad.
 • Wat staat er dan nog verder op stapel:
  • Rabo ClubSupport 2022: de stemperiode is gestart en dat betekent dat de jaarlijkse flyer weer is geregeld en verspreid onder leiding van de SSDA
  • 11, 12 en 13 november is het weekend van Kopstukken 2022. De kaartverkoop start zaterdag 1 oktober.

2021: helaas waren we in 2021 nog altijd niet van Corona af en werden we redelijk beperkt in dat wat georganiseerd kon worden. Uiteraard ging gaandeweg het jaar Nederland meer open, maar de onzekerheid maakte het toch lastig om budget te steken in iets wat misschien geen doorgang zou vinden.

Toch hebben we niet stil gezeten in 2021 en hieronder een samenvatting van hetgeen er is gebeurd:

 • In maart 2021 is deze website geheel vernieuwd door het projectteam tZand.info en Tim Nijssen. Een prachtig resultaat!
 • De Bevrijdingskrant is in 2021 dan toch uitgegeven. Eigenlijk zou dit in 2020 (75 jaar Bevrijding) gebeuren, maar Corona zorgde ervoor dat de festiviteiten niet door konden gaan.
 • Op het schoolplein van de Bloeikas (Brede school) werd een nieuw speeltoestel geplaatst, maar hiervoor gezocht naar sponsors. De SSDA heeft de hoogste bijdrage gedaan mocht daarom de naam van “Het Schip” verzinnen. Dit hebben we omgezet in een prijsvraag voor het hele dorp. Met 108 stemmen was de actie een succes en uiteindelijk werd de winnende naam tijdens een feestelijke onthulling bekend gemaakt; “’t Kofschip”.
 • De Rabo ClubSupport 2021 was opnieuw succesvol, maar wel minder dan in 2020. De totale opbrengst voor de plaatselijke verenigingen was 10.780,43 EUR. De actie werd opnieuw door de SSDA gesupport met het opzetten en betalen van de flyeractie om het stemmen te bevorderen.
 • De 2-jaarlijkse Dorpsveiling kon gehouden worden en daar waren we heel erg blij mee. Op zaterdag 6 november zat de zaal van De Jonge Prins om 19:00u al goed vol. De veilingmeesters hamerden een prachtig bedrag binnen voor de deelnemende verenigingen.
 • Aan het einde van het jaar kreeg het initiatief van vorig jaar “’t Zand Verlicht” een prachtig vervolg. Opnieuw sfeervolle straten in het dorp en veel volk op pad om de prijsvraag te maken.

2020: het was een jaar om nooit te vergeten en helaas niet vanwege leuke redenen. Maart 2020 ging Nederland, en dus ook ’t Zand, op slot i.v.m. het Coronavirus (COVID19). Gedurende het jaar had dit een enorme weerslag op evenementen en het sociale (verenigings)leven. Er zijn verschillende evenementen niet doorgegaan (of uitgesteld), maar gelukkig zijn er alsnog zaken gerealiseerd.

 • Olga de Wit heeft het oorlogsdagboek van haar opa (Cees de Wit) uitgebracht middels een financiële stimulering welke later netjes is geretourneerd n.a.v. het grote succes van het boek. Het boek is nog altijd te bestellen.
 • Er is een bijdrage toegezegd aan de organisatie van het evenement “75 jaar Bevrijding”. Helaas heeft het evenement niet plaatsgevonden, maar dit zal nog wel gaan gebeuren in 2021 óf 2022.
 • We hebben als bestuur officieel afscheid genomen van bestuurslid Ronald Bos.
 • De laatste Sportvriend viel op de mat. Hiermee verloor ’t Zand een belangrijk platform voor lokaal nieuws. Er is een projectteam vanuit deze website (www.tzand.info) bezig met het vullen van dit gat.
 • Quirien van Trigt is aangesloten bij het bestuur van de SSDA als algemeen lid. Hij vervangt Henk van Lierop.
 • De Rabo ClubSupport 2020 was weer een groot succes. In totaal werd er 15.894,69 EUR opgehaald door de Zandemmer verenigingen. Een groei van 50% t.o.v. de opbrengst van 2019. Lees hier meer over deze actie die door de SSDA werd gesupport met het opzetten en betalen van de flyeractie om het stemmen te bevorderen.
 • Mede door een financiële bijdrage van de SSDA werden de kerstbomen weer geplaatst bij de kerk, supermarkt en scholen.
 • De donkere december dagen zouden door de Coronacrisis nóg donkerder worden. Dit heeft geresulteerd in het initiatief “’t Zand Verlicht” welke is opgepakt door verschillende verenigingen. Bewoners, winkeliers en bedrijfsleven werden aangespoord hun woning of pand te feestelijk te verlichten. Dit werd massaal opgepikt en zorgde voor een gezellige sfeer. Een rebus/prijsvraag werd eraan gekoppeld en op die manier was de levendigheid weer even terug in het dorp. Prachtig initiatief welke mogelijk een jaarlijkse karakter zal krijgen.
 •  Het jaar werd afgesloten met het het einde van het bestuurstermijn van Henk van Lierop. Henk is 14 jaar lid geweest van de SSDA. Een passend uitje zal volgen in 2021/2022…

2019: De Sportvriend kondigt in haar jaarlijkse hoorzitting aan na 61 jaar te gaan stoppen. Teruglopende abonnees en adverteerders en de digitale concurrentie liggen hieraan ten grondslag. Na het seizoen 2019/2020 valt het doek. Jeffrey Bleijendaal en onze redacteur Gertjan Zomerdijk die de “look and feel” van tzand.info al flink hebben ge-upgraded gaan samen met de verenigingen onderzoeken of een en ander in onze website geïntegreerd kan worden. Jeffrey wordt tevens onze nieuwe penningmeester. Het is het 2e jaar van de Rabo Clubkas Campagne, de SSDA neemt wederom een stimulerende en promotionele rol op zich, o.a. met een prachtige flyer. Het financiële eindresultaat overtreft die van vorig jaar. Namens de SSDA zitten Adri en Rob in het comité 75 jaar vrijheid ’t Zand dat de bevrijding gaat herdenken en vieren. De nieuw opgerichte stichting Bevrijdingsfestival ontvangt een aanmoedigings c.q. startbijdrage en een stimuleringsbijdrage. Tennisvereniging ’t Zand ontvangt een investeringsbijdrage voor een duurzaamheidsmaatregel t.b.v. het plaatsen van zonnepanelen. Ook is er weer een pleinfeest, mede georganiseerd door de SSDA, dit keer met het thema: Amsterdamse middag. De materialen- en dienstenveiling inmiddels omgedoopt tot Dorpsveiling wordt dit jaar samen georganiseerd met de St Jozef basisschool, s.v. Geel-Zwart en Doko. Het eindresultaat overtreft de verwachtingen en als gevolg hiervan ontvangen de deelnemers een extra nabetaling. Ronald Bos neemt na de veiling na 20 jaar afscheid. Het St. Nicolaas comité ontvangt wederom een bijdrage en op het plein van de brede school staat weer een fraaie kerstboom waarvan ook de nieuwe verlichting door de SSDA is gefinancierd.

2018: De SSDA bedankt het comité ’t Zand 275 voor hun inspanningen tijdens het zeer succesvolle afgelopen jubileumjaar. Alle leden ontvingen een bos bloemen, een potje “het zit d’rop” en een zakenclub bon. Jeffrey Bleijendaal en Rob Deutekom treden toe tot het bestuur van de SSDA. De Rabobank stopt met de Rabo fietssponsortocht, hiervoor in de plaats komt de Rabo Clubkas Campagne. Deelnemers met een Raborekening en een (gratis) lidmaatschap van de Rabobank kunnen 5 stemmen uitbrengen aan verenigingen. De SSDA besluit hierin een stimulerende en promotionele rol voor alle Zandtemer verenigingen in te nemen met een prachtig financieel eindresultaat. De website van Zakenclub ’t Zand is volledig geïntegreerd in tzand.info. Op 22 juni bestaat de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omgeving precies 25 jaar. Omdat de SSDA financiën beheert van de gemeenschap wordt er volstaan met enkele publicaties in de Sportvriend, tzand.info en Facebook. Het totaalbedrag dat in die 25 jaar teruggeven is aan het dorpsleven is maar liefst € 185.550,00. In september is er wederom een pleinfeest met als thema: Oktoberfest. Ook dit jaar doneren wij weer een kerstboom aan de Brede School en ontvangt het St. Nicolaas comité een bijdrage. Na 33 jaar stoppen Johan en Emmy met sigarenmagazijn J. Dignum. Tijdens al onze evenementen is deze locatie altijd belangrijk geweest voor de kaartverkoop, Kopstukkenfoto’s en ansichtkaarten. Het bestuur van de SSDA brengt een bedank bezoekje met een kleine attentie. Ronald Bos kondigt zijn aftreden, na de materialenveiling van 2019, aan.

2017: Dit jaar staat grotendeels in het teken van het 275-jarig bestaan. De Vinylparty in januari in de gymzaal van de Multitreffer georganiseerd door de Vinylfreaks is een groot succes. Diverse duo-DJ’s wisselen elkaar elk uur af. Het batig saldo van deze avond wordt door de Vinylfreaks gedoneerd aan onze stichting. Onder de bezielende inspiratie van het jubileum comité worden er naast de jaarlijkse evenementen die het 275-jarig thema meekregen nog 38 evenementen georganiseerd met als hoogtepunt de feestweek gezegend met fantastisch weer, geslaagde evenementen en versierde straten. ’t Zand in beweging, de saamhorigheid is groot, geschiedenis wordt geschreven. SSDA organiseert zelf 2 evenementen in het jubileumjaar: het succesvolle Zandtemer dictee en het grote 275-jarig biljarttoernooi in BolleNoord met 240 deelnemers. Het batig saldo van dit toernooi wordt naast een kleine reservering voor de toekomst eveneens gedoneerd aan onze stichting. Natuurlijk is er ook weer de 2-jaarlijkse veiling in de Jonge Prins. Deelnemers dit keer zijn Promise, Timmerdorp ’t Zand, Stichting Vrienden van Zorgboerderij Blij op de Boerderij en Zandstock. De beoogde doelstelling wordt behaald, er volgt zelfs een kleine nabetaling op basis van het resultaat. John van Woesik, evenals Quirien van Trigt redacteur van tzand.info vanaf de start geeft ook aan te gaan stoppen. Gertjan Zomerdijk is inmiddels bereid gevonden om de redactie van ‘tzand.info over te nemen. Adriaan heeft aangegeven in 2018 te gaan stoppen als penningmeester van onze stichting, hij is het laatste zittende bestuurslid van het originele bestuur…..

2016: In februari organiseert de SSDA een bijeenkomst met een aantal “uitverkorenen” waarvan wij denken en hopen dat zij een feestcomité willen vormen, aan het einde van de avond is het Actiecomité 275-jaar ’t Zand een feit. De SSDA zegt toe het Actiecomité met raad en daad te ondersteunen. De Look-and-feel van www.tzand.info wordt wederom aangepast, de site wordt interactiever, bevat meer foto’s die naar het nieuws linken en krijgt een nieuw, fris logo. Tegelijkertijd is de nu volledig gedigitaliseerde sportvriend inclusief zoekfunctie gelinkt aan de website. In juni wordt dit in de kantine van Geel-Zwart uitgebreid gepresenteerd aan alle aangesloten verenigingen. SSDA wordt door de zakenclub ’t Zand benaderd om de mogelijkheden te onderzoeken om ook haar website onder te brengen op tzand.info. Het dorpspleinfeest is inmiddels een vast gegeven. Het sportdag comité heft zichzelf op en doneert haar financiële reserves aan onze stichting. Het comité intocht St. Nicolaas ontvangt een bijdrage en wij doneren wederom een kerstboom aan de Brede School. Quirien van Trigt, een van de redactieleden van tzand.info van het eerste uur geeft aan te stoppen. Wij gaan op zoek naar opvolging. We ontvangen een gift van de fam. Konijn. Het Actiecomité 275-jaar ’t Zand is samen met heel veel verenigingen/straten/vriendenclubs/etc. druk bezig met het plannen van allerlei activiteiten voor 2017. Het belooft een mooi jaar te gaan worden.

2015: SSDA ondersteunt Algemeen Dorpsbelang Oudesluis met het opzetten en uitvoeren van een materialenveiling t.b.v. 400-jarig bestaan in 2016. Het dorpspleinfeest krijgt een vervolg met als thema: boerenbruiloft. Ook wij organiseren dit jaar weer een Materialenveiling met als deelnemende verenigingen: tennisvereniging ‘t Zand, toneelvereniging EMM, stichting Korenmolen ´t Zand en handbalvereniging Geel-Zwart. De veiling is wederom een groot succes. Op initiatief van de MR van de Brede school doneren wij een kerstboom voor het schoolplein. De lichtjes worden in het bijzijn van alle groepen ontstoken door wethouder Blonk. Secretaris Ingrid Pijnacker wordt hierover op het schoolplein geïnterviewd door Schagen FM TV. De redactie van ’t Zand in Zicht plaats een interview met onze voorzitter Adri de Wit met als kop: Veiling vergroot leefbaarheid en als subtitel: anderhalve ton aan euro’s voor Zandtemer gemeenschap dankzij SSDA. Een aantal initiatiefnemers w.o. SSDA, Zakenclub ’t Zand, Dorpsraad, Johan Linting, Piet en Pieter de Geus gaan trachten om onze dorpsgemeenschap warm te draaien voor een eventuele viering van het 275-jarig bestaan van ’t Zand in 2017. Er wordt een uitnodiging verstuurd naar alle denkbare verenigingen, instellingen, clubs, etc. die hierin een rol zouden kunnen spelen.


2014: Het bestuur van Sportdag ’t Zand kondigt aan te stoppen met het organiseren van deze jaarlijkse sportdag met een traditie van ruim 50 jaar. De SSDA gaat in gesprek met het bestuur en neemt een stagiair aan van de Hoge School van Amsterdam die middels een enquête de wensen van de Zandtemers in kaart brengt. Met de enquête uitslag wordt een nieuw bestuur gezocht om opnieuw vorm te geven aan de Sportdag. Wordt vervolgd. De Stichting Sportvriend heeft ook een meer dan 50-jarige traditie als uniek weekblad van ’t Zand. Het bestuur wil de eerste 40 papieren jaargangen digitaliseren om deze unieke, historische informatie voor de toekomst te waarborgen. De SSDA stelt zich garant voor de kosten hiervan. Uiteindelijk lukt het niet om andere fondsen hiervoor te vinden en betaalt de SSDA de rekening van het digitaliseren. Tevens wordt er een principe afspraak gemaakt dat de digitale jaargangen beschikbaar komen op www.tzand.info met een uitgebreide zoekfunctie.
T.g.v. de opening van het vernieuwde dorpsplein is de SSDA medeorganisator van het 1ste ‘dorpspleinfeest’. Diverse tenten werden opgezet, meubilair en springkussen geplaatst en voor alle genodigden en mensen die zich aangemeld hadden was er een heerlijke maaltijd, gemaakt door de kok van ‘de Zandstee’ Rob Kortekaas. Alle vrijwilligers werden in het zonnetje gezet en samen met de Dorpsraad en Zakenclub werd het een prachtige openingsmiddag. Wethouder van de Veek verrichtte de openingshandelingen, samen met Ab en Dorien Schilder.
De 5e Bonte Avond is met 19 deelnemende en 3 helpende verenigingen wederom een groot succes. Een bomvolle Multitreffer geniet van de gevarieerde optredens en het blijft lang gezellig. Promise, de winnaar van deze editie wordt door Schagen FM TV uitgenodigd om het winnende lied nogmaals uit te voeren tijdens de opnames van: Wat Schagen Denkt. Naast de normale bijdrage ontvangen alle deelnemers wederom een nabetaling op basis van de gemaakte afspraken.

2013: Na 4 jaar is www.tzand.info toe aan een nieuwe look-and-feel. Een ander content management systeem zorgt er tevens voor dat de mogelijkheden van de site worden uitgebreid en dat de redactie eenvoudiger en sneller teksten en foto’s kan uploaden. Medio oktober gaat de vernieuwde site ‘live’. Cock Tuin doneert het bedrag van zijn uitgelote obligaties van sv Geel-zwart aan onze stichting. De officiële opening van korenmolen “De Hoop” is op 3 mei, ons bestuur ontvangt hiervoor een uitnodiging en doneert een financiële bijdrage.
De 2-jaarlijkse materialenveiling wordt samen georganiseerd met de OLV parochie ’t Zand, welke 150 jaar bestaat. De enthousiaste veilingcommissie en de SSDA steken vele uren in de voorbereiding met als resultaat een ongekend hoog aantal koopjes en een overvolle Jonge Prins. De bruto-omzet overtreft alle verwachtingen.

2012: Samen met cineast Cees Langedijk en fotograaf Dirk Smit organiseert SSDA 3 filmavonden in café-restaurant de Jonge Prins op 9, 10 en 11 november. Kopstukken De Film – ’t Zand in Beeld, gemaakt door Cees Langedijk, is een ruim 2 uur durend epos over ’t Zand en haar Zandtemers over de afgelopen 40 jaar. Foto’s op A3 formaat, gelinkt aan deze unieke film sieren de zaal van de Jonge Prins. De 3 draaiavonden zijn al lang van te voren uitverkocht en zijn een groot succes.
Tevens wordt er door de SSDA 1000 setjes van 5 ansichtkaarten met verschillende thema’s, betrekking hebbend op ’t Zand, besteld. Alle bezoekers van de filmavond ontvangen bij binnenkomst een gratis setje ansichtkaarten. De overige ansichtkaarten zijn te koop in het dorp.
SSDA doneert een stimuleringsbijdrage aan handbalvereniging Geel-zwart en doet een aantal voorstellen om de bus sponsoring te stimuleren. Dit wordt door Geel-zwart zo goed opgepakt dat snel alle uitwedstrijden een gesponsorde bus hebben. Daarnaast wordt de stimuleringsbijdrage ook gebruikt voor het verfraaien van de thuiswedstrijden flyer.
SV Geel-zwart ontvangt een eenmalige bijdrage voor de aanschaf van een aantal rolbanners en een wisselbeker t.b.v. de sportman/sportvrouw/sportploeg verkiezing, daarnaast een bijdrage voor de jaarlijkse organisatiekosten van dit evenement.

2011: Klaas van Diepen stopt na bijna 20 jaar als voorzitter van de Stichting. Hij wordt opgevolgd door Adri de Wit.
Op 5 november de 10e Materialenveiling in café de Jonge Prins. Deelnemende verenigingen zijn deze keer: Jongerenvereniging WBO en Stichting Vrienden van de Zandstee. Dartvereniging Multikillers verleent hand- en spandiensten en ontvangt hiervoor, naast een startersbijdrage, een additionele bijdrage voor de eerste opzet van het jaarlijk te organiseren Multikillers toernooi.
Bridgeclub Up & Down ontvangt een bijdrage voor het organiseren van een bridge cursus.
Op 29 december organiseert sporthal Multitreffer een Verenigingsmarkt. De SSDA verleent haar medewerking, stelt 3 prijzen beschikbaar, zorgt voor een jury om de prijzen toe te kennen en huurt een eigen stand.

2010: Op 6 november vindt de 4e editie van de Bonte Avond plaats in sporthal Multitreffer. Een overvolle zaal geniet van de bonte vaardigheden van de vele deelnemende verenigingen. Harddraverijvereniging “De Volharding” doet haar naam eer aan. Meegedaan aan alle voorgaande edities gaan zij er nu met de 1e prijs vandoor.
Op basis van gemaakte afspraken, waarbij de financiële uitgaven binnen een vastgestelde begroting bleven, ontvangen alle deelnemers een extra nabetaling.
Vrijdag 5 november 2010 is ’t Zand in t Provinciehuis in Haarlem benoemd tot het Sportiefste dorp van Noord-Holland. De dorpsraad heeft t Zand opgegeven voor de wedstrijd Sterrendorpen, in de categorie Sportiefste dorp en dus gewonnen! Zaterdag 6 november heeft de dorpsraad ’t Zand de prijs van 500 euro overhandigd aan Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten, tijdens de jaarlijkse Bonte Avond.

2009: Op 10 juni lanceert de SSDA samen met Zakenclub ’t Zand en Dorpsraad ’t Zand een nieuwe informatieve website voor ’t Zand: www.tzand.info. De kick-off van de website is in de Cinemagnus in Schagen en wordt bijgewoond door 150 vrijwilligers die aansluitend een gezellige avond krijgen aangeboden.
Materialenveiling op 14 november in De Jonge Prins samen met carnavalsvereniging de Knollenburgers, Popkoor ’t Zand en de Zonnebloem ’t Zand en omstreken. Er wordt deze avond een record bruto-omzet gerealiseerd. Stichting stimulering ’t Zand e.o. doneert 50% van haar netto aandeel in de veiling aan Stichting Onderhoud Orgel Kerk ’t Zand.

2008: Jaap v/d Ploeg zet na 17 jaar een punt achter zijn bestuurlijke activiteiten, hij wordt opgevolgd door Ingrid Pijnacker. De SSDA, Zakenclub ‘t Zand en Dorpsraad  ‘t Zand onderzoeken de mogelijkheden van een brede informatie voorziening voor nieuwkomers en bewoners van ’t Zand e.o. Om actuele informatie te bieden wordt er gedacht aan een website.

2007: Op zaterdag 31 maart organiseert de SSDA samen met de Actiegroep Brede School het ludieke evenement: “Waor Schijt De Koei”. De opbrengst komt ten goede aan de inrichting van de speelplaatsen van de nieuwe Brede School. In november is er wederom een veiling in De Jonge Prins samen met zaalvoetbalvereniging Sparta’67 en muziekvereniging Zijpe.

2006: Gerard Schagen verlaat het bestuur, hij wordt opgevolgd door Henk van Lierop. Jaap van de Ploeg wordt secretaris.
De derde uitvoering van de Bonte Dorpsavond in sporthal Multitreffer. 13 verenigingen nemen daadwerkelijk mee en enkele verenigingen verlenen hand- en spandiensten tijdens op- en afbouw. De avond is wederom een succes.

2005: Veiling op 12 november in De Jonge Prins samen met handbalvereniging Geel-Zwart, IJsclub “Land van Buur” en Dorpsraad ’t Zand en Omstreken.

2004: Er worden 20 oud-Hollandse spellen aangeschaft, de spellen worden beheerd en verhuurd door de Stichting. Er wordt een introductie avond georganiseerd in De Jonge Prins.

2003: Veiling op 8 november in De Jonge Prins samen met de jubileumcomité ‘s van sv Geel-Zwart (75 jaar) en EMM (100 jaar). Wederom een bijdrage aan de intocht van St Nicolaas. Oostwouder Silobouw opent haar nieuwe bedrijfspand aan de Kanaalkade ’t Zand en doneert het saldo van de Gulle Gavenpot donaties aan onze stichting.

2002: Zaterdag 9 november de tweede Bonte Dorpsavond in de Multitreffer. Het zwembadpotje, dat we in beheer hebben wordt met aller goedvinden gebruikt voor de herinrichting van het plein Past. Velzeboerstraat/Keinsmerweg. Het comité Intocht St Nicolaas krijgt een bijdrage.

2001: Veiling op 10 november samen met “De Volharding” (100-jarig bestaan) We doneren aan de intocht van St Nicolaas voor de viering van het jubileum welfare Rode Kruis.

2000: Dit jaar een tweedaags evenement, 8 en 9 juli, “De Tent” in en rond de kantine van Geel-Zwart. Tien mensen verblijven 26 uur in een tent en krijgen allerlei opdrachten. Het publiek gokt op de resultaten. De intocht van St Nicolaas krijgt een bijdrage.

1999: Veiling op 6 november in De Jonge Prins samen met WBO en Oranjecomité. Gerda klaver verlaat het bestuur en wordt opgevolgd door Ronald Bos. Het Oranjecomité krijgt een bijdrage. Voor de intocht van St Nicolaas en het evenement “’t Zand over de brug” wordt geld uitgetrokken.

1998: De eerste Bonte Dorpsavond in de Multitreffer. Het was het waard vanwege een grote toeloop van artiesten en publiek. Eén en ander stond op een hoog peil. De organisatie van de intocht van St Nicolaas, het Oranjecomité en ttv DOKO krijgen bijdragen.

1997: Veiling op 8 november in De Jonge Prins samen met Land van Buur, wielercomité en Zandstock. Bijdragen gaan naar Oranjecomité, Lelieshow voor huisbroeiwedstrijd, Zandtemer feestweek 400 jaar Zijpe, Muziekver. Zijpe voor uniformen drum en malletband.

1996: Samen met Carnavalsver. “De Knollenburgers” en jeugdbestuur sv Geel-Zwart wordt een ballenrace georganiseerd. Een spetterend evenement dat haar climax beleefde toen op zaterdag 12 oktober 1.543 genummerde ballen á ƒ 10,- in de egalement werden losgelaten en door de brandweer richting finish werden gespoten, waar de eerst aankomende ƒ 999,- verdiende. De EHBO krijgt een bijdrage voor wat armslag bij grote oefeningen. Het oranjecomité krijgt een bijdrage en voor de zilveren jubileumviering van Peuterspeelzaal “De Zandbak”wordt een bedrag per kind uitgetrokken.

1995: Klaas Olieman stopt en wordt opgevolgd door Gerda Klaver, Klaas van Diepen wordt voorzitter en Gerard Schagen secretaris. 28 oktober veiling in De Jonge Prins, samen met hv Geel-Zwart en tafeltennisver. DOKO. We verlenen de op te richten Dorpsraad en IJsclub “Land van Buur” een startbijdrage. De Knollenburgers en het Oranjecomité ontvangen ook een bijdrage.

1994: Het spel “Rondje ’t Zand/Stolpen wordt uitgegeven, gesponsord door het bedrijfsleven, die een plek op het spel konden kopen. Via onze doelstelling worden 100 obligaties gekocht van Steunfonds Lelieshow, krijgen de Knollenburgers en het Oranjecomité elk een financiële bijdrage.

1993: Na overleg met de Zandtemer verenigingen worden we op 22 juni via notaris Vrieling Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omstreken met Klaas Olieman als voorzitter/secretaris en Adriaan Jongejan als penningmeester. Zaterdag 3 juli de eerste veiling onder de vlag van de Stichting in de Boelevaar. Veel vrijwilligers van diverse verenigingen doen mee. Veilingmeesters zijn Jan Ruygrok en Adri de Wit. Er wordt dat jaar uitgekeerd aan hv Geel-Zwart en aan psz “De Zandbak”.

1992: Het jaar van de Superloterij met 100 loten á ƒ 150,- . 10 trekkingen van 25 prijzen. De elfde trekking bracht de hoofdprijs.

1991/1992: De Stichting is ontstaan uit een ad hoc commissie die gelden ging inzamelen voor de verbetering van de accommodatie van sv Geel-Zwart. De oprichting vond plaats 9 januari 1991 in de Multitreffer. De commissie bestond uit Klaas Olieman, Klaas van Diepen, Adriaan Jongejan, Jaap v.d. Ploeg en Gerard Schagen. Diverse kleinere acties zoals straatspelen en waterfeesten waren het begin. Op 1 juni 1991 werd de eerste veiling gehouden in “De Jonge Prins”.