Informatie

Toneelvereniging E.M.M.

Toneelvereniging E.M.M. werd in 1906 opgericht onder de naam ‘De Rederijkerskamer Eendracht Maakt Macht’. De doelstelling die de toneelvereniging voor ogen had en nog steeds heeft is kort maar krachtig: het bevorderen van toneel en het geven van voorstellingen. Wat echter nog belangrijker is, is het spelplezier en het hoogst mogelijke halen uit het spel en de spelers. Traditiegetrouw wordt er ieder jaar vanaf september hard geoefend door de spelersgroep en regie om op eerste Paasdag de eerste voorstelling op de planken te kunnen zetten in De Jonge Prins. Op de vrijdag en zaterdag daarna vinden er nog twee voorstellingen plaats voor het publiek.

Naast de inzet van de spelers voor deze voorstellingen zijn er ieder jaar weer tientallen vrijwilligers in touw om het decor, de belichting, de kostuums, kap en grime, de loterij en de promotie en publiciteit voor de voorstellingen in orde te maken. Ook het bestuur van E.M.M., vergadert regelmatig om alles op rolletjes te kunnen laten verlopen.
In de loop der jaren zijn er diverse stukken gespeeld, waaronder ‘Op Hoop van Zegen’, ‘De Jantjes’, ‘De Duivelshaan’, ‘Terug naar Warschau’, ‘Het Kind van de Buurvrouw’, ‘De Hollandse Ronselaar’ (100jarig bestaan) en ‘Ja zuster, nee zuster’. Dit laatste stuk werd in 2016 gespeeld in samenwerking met koor Promise ter gelegenheid van het honderdtienjarig bestaan van E.M.M.

Het ledenbestand van E.M.M. bestaat uit een gevarieerde groep, maar nieuwe leden die graag mee zouden willen spelen zijn altijd welkom. Hiervoor en voor andere vragen kunt u contact opnemen met ons via toneelemm@hotmail.com