Daadkrachtig jaar voor Gemeente Schagen

Ieder jaar is het weer spannend: de jaarrekening. Hoe heeft de gemeente Schagen het gedaan in het afgelopen jaar? Zijn alle beloften nagekomen? En hoe staat de gemeente er financieel voor?

“Terugkijkend is 2016 een prachtjaar”, aldus wethouder Jan Steven van Dijk. “Het is een jaar om trots op te zijn. Een jaar waarin we, met politiek en samenleving samen, veel voor elkaar hebben gekregen. Resultaten die we met daadkracht, durf en vertrouwen hebben behaald.”

In de jaarrekening staat wat er in 2016 allemaal gerealiseerd is. Een kleine greep uit de vele resultaten: de uitbreiding van bedrijventerrein Kolksluis in ’t Zand; de oplevering van 120 nieuwe (huur)woningen; zorg voor inwoners die het nodig hebben, zodat niemand tussen wal en schip valt; de invoering van het accommodatiebeleid, waarbij we samen met verenigingen en stichtingen de voorzieningen in stand konden houden; de nieuwe werkwijze voor de huishoudelijke hulp; energiezuinige ledverlichting in wijk Muggenburg als voorloper van de hele gemeente en een vastgesteld beleidsplan voor het openbaar gebied waardoor de gemeente nu het onderhoud perfect kan inplannen.

Het meest in het oog springend is, dat geluk een prominente plaats heeft gekregen in het beleid van de gemeente. “Klopt”, aldus de wethouder. “Alles wat wij doen en laten heeft immers invloed op het geluk van onze inwoners. Daarom zijn wij hier heel bewust mee bezig. Ik als wethouder Financiën bijvoorbeeld door goed te zorgen voor het gemeentelijke huishoudboekje.

Financieel staat de gemeente er goed voor. Van Dijk: “We hebben € 5 miljoen over. We vermoedden in de loop van 2016 al dat we flink in de plus zouden eindigen. Dat is mooi, want daardoor kunnen we meer doen. Wij stellen de raad voor een deel van dit geld aan zorg voor inwoners te besteden en een ander deel te gebruiken voor het onderhoud aan de openbare ruimte. De raad besluit uiteindelijk over hoe het overschot besteed wordt.” In de raadsvergadering van 9 mei staat de jaarrekening op de agenda.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info