De doop van de Zypani narcis, een bloemrijke gebeurtenis, een historische naam

Op 25 april vond in Burgervlotbrug op een proefveld van de firma Fluwel een bijzonder gebeurtenis plaats, de doop van de Zypani-narcis. De door het Zijper Museum gekozen Latijnse naam Zypani (voor Zijpe) verwijst naar de naam van een bekende historische kaart van de Zijpe: de Agri Zypani (van de graveur Peter van den Keere).

De Narcissus Zypani is het eindresultaat van een veredelingsproces dat vijftien jaar geleden door Carlos van der Veek van Fluwel is ingezet. Voor de gekozen naam is goedkeuring verleend door de eerbiedwaardige Royal Horticultural Society in London, waar de narcis nu officieel staat geregistreerd.

De ‘doopplechtigheid’ vond plaats op een proefveld aan de Belkmerweg en werd bijgewoond door zo’n 15 medewerkers van het Zijper Museum, door Sigge van der Veek (die zijn broer Carlos verving) en Adri de Wit, werknemer bij Fluwel. Adri is tevens secretaris van de financiële steunstichting van het museum. Twee medewerkers van Noordkop Centraal waren aanwezig voor een reportage. Na het welkomstwoord van Adri de Wit mocht de voorzitter van het museum, Gonno Leendertse, de doop verrichten: het besprenkelen van de dopeling met champagne. De toekijkers brachten daarna   gezamenlijk een toost uit op het leven van de Zypani.

De keuze voor deze narcis is kortgeleden door het bestuur van het museum gemaakt. Tot genoegen overigens van de teler die deze narcis een voorspoedige toekomst toedichtte. Een opmerkelijk toeval is dat Zypani erg lijkt op Sipana, de naam van de boerderij waarop Carlos van der Veek al jaren woont.

 

Het Zijper Museum in Schagerbrug bestaat dit jaar 50 jaar en organiseert vanwege dit jubileum elke maand een activiteit.

Adri de Wit vond vorig jaar bij Bloemengroothandel Fluwel een nieuwe baan en zo kwam het bestuur van het museum op het idee om iets met bloemen te gaan doen. De Zijper polder staat er in het voorjaar immers vol mee. Dat vertaalde Adri naar een ‘nieuwe’ narcis en vond bij Carlos van der Veek een enthousiast gehoor. Zo ontstond het plan voor een aan het Zijper Museum te verbinden narcis, een plan dat dinsdag in de doop van de nieuwe aanwinst zijn apotheose vond. De middag werd in een wat warmere entourage, in het pannenkoekenhuis van het Land van Fluwel afgesloten met koffie en gebak.

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info