De jeugd in Schagen doet het goed

Uit de Jeugdmonitor van 2017 blijkt dat ruim 85% van de jeugd gezond en gelukkig is. Dat is een heel mooi getal. Een kleine groep jongeren is niet zo gelukkig. Voor hen wil gemeente Schagen iets doen.

Burgemeester Marjan van Kampen:
“Wij zijn trots op onze jongeren in de gemeente. Wij ondersteunen dan ook graag goede initiatieven om de jongeren een duwtje in de rug te geven. Zodat zij gezonde en gelukkige jong volwassenen kunnen worden.“

Een klein aantal jongeren veroorzaakt problematisch gedrag in de gemeente. Zoals vernielingen en criminaliteit. Van Kampen: “Wij tolereren langdurig overlast van jongeren niet. We zetten een aanpak in voor jongeren die niet mee werken aan het veranderen van het problematische of criminele gedrag.”

Om de jeugd te ondersteunen en/of een zetje in de goede richting te geven , komt er een aanpak. Deze wordt ingezet door de jongerenwerkers van Link, de gemeentelijke handhavers en de politie.

Tevens wordt de problematische jeugd niet alleen gelaten. Een integrale samenwerking van een combinatie van strafrecht- en zorgaanpak past de gemeente toe op hen en hun gezinssituatie. Dit houdt in dat de hulpverlening door diverse partners wordt opgepakt. De Driehoek van het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente krijgen een plan van aanpak aangeleverd. De doelstelling van het plan is gericht op:
het verminderen van criminaliteit en overlast door de betrokken jongeren;
het versterken sociale positie en perspectief;
en het voorkomen van aanwas en het verstoren van de groepsdynamiek.

Een goed verloop van de aanpak is mede afhankelijk van alle inwoners. Zonder hun meldingen zijn de problemen niet zichtbaar. De gemeente doet daarom een oproep aan de inwoners: werkt u mee om de meldingsbereidheid te verbeteren? Melden van overlast of ander problematiek kan bij de geen spoed-wel politielijn 0900-8844. Is wel sprake van spoed dan 112. Bij de gemeente melden kan ook, niet bij spoed maar bij klachten kan men een Fixi melding doen via www.schagen.nl.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info