De Week van de Omgevingsvisie Schagen; een geslaagde start!

De gemeente maakt een Omgevingsvisie. Dat is een toekomstvisie voor de hele gemeente Schagen. Om meer te weten te komen over hoe bewoners van de gemeente de toekomst zien, vond de Week van de Omgevingsvisie plaats. Van 13 tot 17 januari organiseerde de gemeente de Week van de Omgevingsvisie. Tijdens deze week spraken jongeren, inwoners en betrokkenen met medewerkers van gemeente Schagen. Het ging over de toekomst van de dorpen en stad in gemeente Schagen. Burgemeester Marjan van Kampen; “Tijdens deze week hebben wij met veel mensen gesproken. Jong en oud, deskundigen, leden van dorpsraden. Ook hebben veel mensen de 9 vragen op www.omgevingsvisieschagen.nl ingevuld. Dit leverde veel waardevolle informatie op. Wij zijn erg blij met de bijdrage van al deze mensen. Dit helpt om een goede Omgevingsvisie te maken.”

 

Omgevingsvisie

In de Week van de Omgevingsvisie heeft de gemeente met honderden mensen gesproken. De inbreng ging op verschillende manieren. Maar liefst 250 jongeren deden vol enthousiasme mee met een project op het Regius College en Clusius College. Er waren 385 mensen die de enquête van de Omgevingsvisie hebben ingevuld. En 60 deelnemers hebben zich op de avondbijeenkomst voor experts en dorpsraden gebogen over een aantal stellingen. Vanaf 20 februari is op www.omgevingsvisieschagen.nl te zien wat door de inwoners, jongeren, experts en dorpsraden is ingebracht.

 

Inbreng blijft welkom

Deze week was nog maar het begin. Er volgen meer momenten waarop inwoners en belangstellenden hun inbreng kunnen leveren. Op 11 maart 2020 organiseert de gemeente een werksessie in het gemeentehuis. In deze werksessie laten we zien welke waarden inwoners in de week van de Omgevingsvisie belangrijk vonden. Ook praten we over nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, waterberging en opwekking van duurzame energie. We bekijken met elkaar hoe we bij ontwikkelingen rekening kunnen houden met deze waarden. Iedereen die aan deze werksessie wilt meedoen kan zich hiervoor opgeven via www.omgevingsvisieschagen.nl.

De totale Omgevingsvisie zal naar verwachting in de eerste helft van 2021 klaar zijn. De gemeenteraad stelt de visie dan vast.

 

Kijk op www.omgevingsvisieschagen.nl voor meer informatie en het proces.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info