Denk mee over het nieuwe zorg- en welzijnsbeleid in de gemeente

Er gaat veel veranderen in het zorg- en welzijnsveld. Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg en AWBZ. Ook komen er veranderingen op het gebied van participatie. Met al deze veranderingen komt er heel wat af op de gemeenten én inwoners. De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon) willen bij de invulling en uitvoering de nieuwe taken graag uw ideeën hierover horen.

Op zoek naar inwoners
De gemeenten zijn in het bijzonder geïnteresseerd in wat de ervaringen, meningen en wensen zijn van de mensen die direct met de veranderingen te maken (kunnen) krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen met een lichamelijke aandoening of beperking, mensen met een verstandelijke beperking, kinderen/jongeren en hun (pleeg)ouders, mensen met psychiatrische problematiek, mantelzorgers, vrijwilligers en mensen die een wwb-uitkering ontvangen.

Het Koplicht
Zorgbelang Noord-Holland ondersteunt de gemeenten in de Kop bij het verzamelen van de ervaringen en meningen van hun burgers. Zorgbelang wil daarvoor een vaste groep van mensen vormen die regelmatig meedenken over hoe de (nieuwe) zorg- en welzijnstaken door de gemeenten geregeld (moeten) worden. Deze groep krijgt de naam ‘het Koplicht’.

Tien bijeenkomsten in 2014
Er worden 10 bijeenkomsten in 2014 georganiseerd. Tijdens elke bijeenkomst leggen ambtenaren ideeën en dilemma’s op het gebied van zorg- en welzijnsbeleid voor aan de groep. Hierover wordt dan in kleinere of grotere groepen over gediscussieerd. De groep wordt ook gevraagd om zelf signalen en vragen in te brengen om tijdens de bijeenkomsten te bespreken. Per bijeenkomst komt één thema aan bod. Afhankelijk of u ervaringen heeft met het thema zal de gehele groep of een deel van de groep gevraagd worden om aan een specifieke bijeenkomst deel te nemen. Het Koplicht is bedoeld als een ‘meedenkgroep’. Het heeft geen formele adviesrol, zoals de Wmo-raden die wel hebben.

De bijeenkomsten vinden elke 3e donderdag van de maand plaats, van 18.00 uur tot 20.00 uur. De locatie varieert per bijeenkomst.

Reactie wethouder Ben Blonk
Samen werken aan betere zorg. Deze zin heeft alles in zich. Het is van belang dat beleidsmakers en uitvoerders leren van ervaringsdeskundigen. Omdat de kosten verminderd moeten worden en de zorg anders georganiseerd, is het ook het juiste moment een goede en intensieve relatie met zorgvragers te onderhouden. Ik beveel dit project dan ook van harte bij u aan.” De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 20 februari in MFC ’t Wijkhuis in Nieuw Den Helder.

Meld u aan!
Bent u geïnteresseerd om u voor minimaal een jaar aan het Koplicht te verbinden, meld u dan zo snel mogelijk aan! Dat kan bij Linda Douma, consulent bij Zorgbelang Noord-Holland, team Noord. Dit kan via e-mail: l.douma@zorgbelang-noordholland.nl of telefonisch: 023-5300000. Meer informatie kunt u vinden via: http://www.zorgbelang-noordholland.nl/koplicht

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info