Digitale collecte Diabetes Fonds

Beste Zandtemers,
De collecteweek voor het Diabetes Fonds vindt dit jaar plaats van 26 t/m 31 oktober. In verband met het weer oplaaiende Coronavirus zullen onze collectanten dit jaar niet bij u langs de deur komen om uw gift voor het Diabetes Fonds op te halen.

Wel zal er een digitale collecte plaatsvinden. Hiermee kunt u anoniem uw donatie doen, want ondanks dat wij niet langs uw deur komen, is uw gift nog steeds hard nodig voor onderzoek naar een betere behandeling van diabetes!
Via de onderstaande link kunt u gemakkelijk en veilig uw donatie doen, waarvoor wij u alvast hartelijk willen bedanken!

http://mii.io/c/diabetes-fonds-help-mee-doneren?p=40404552

Mirjam & Irene Schouten
Collecteleider Diabetes Fonds in ’t Zand

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info