Dreigende rode cijfers voor gemeente Schagen

De gemeente Schagen dreigt op de langere termijn € 1,5 miljoen financieel te kort te komen. Dit blijkt uit de eerste tussentijdse rapportage en de kadernota die het college presenteert. Joke Kruit, wethouder Financiën: “Onze voorspelling bij de jaarrekening lijkt helaas uit te komen. Op het gebied van de Wmo en Jeugdzorg geven we aanzienlijk meer uit dan begroot. Het gaat hier om een bedrag van € 1,5 miljoen. Als het Rijk dit niet compenseert, komen we de komende jaren flink te kort. En hierin staan we niet alleen als gemeente Schagen; praktisch alle andere gemeenten in ons land hebben hier ook mee te maken.” De eerste tussentijdse rapportage laat dan ook een tekort zien van € 1,5 miljoen.

In het meerjarenuitvoeringsprogramma 2019-2022 staat hoe de gemeente alle doelstellingen en plannen voor de komende jaren wil realiseren. De kadernota geeft de kaders weer voor de begroting 2020 die de gemeenteraad in november dit jaar vaststelt. Wethouder Kruit: “We zijn een ambitieuze gemeente en goed op weg om al onze plannen uit te voeren. Tegelijk zien we ontwikkelingen op ons afkomen die invloed hebben op onze financiën. Zoals de al genoemde extra uitgaven op het gebied van Wmo en Jeugdzorg. Hierdoor gaan we de komende jaren aanzienlijke tekorten oplopen. Hierbij hebben we al rekening gehouden met het extra geld dat we waarschijnlijk van het Rijk krijgen. Dit geld van het Rijk is echter lang niet voldoende en wij vinden dat het Rijk voldoende geld moet geven voor deze gedecentraliseerde taken. Daarnaast hebben we te maken met de kosten voor het onderhoud en op orde krijgen van onze openbare ruimte – het project ‘Basis op orde’-, waardoor we financieel niet uitkomen. Voor deze kosten kunnen we echter op termijn eigen dekkingsmiddelen vinden.” De gemeenteraad bespreekt de kadernota op 25 juni. “We gaan met de raad het gesprek aan over hoe we onze begroting de komende jaren sluitend krijgen. Gezien de financiële situatie zal dit een flinke opgave worden”, aldus wethouder Kruit.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info