Een warm lichtje in een donkere tijd

Ook dit jaar willen wij in de week voor Kerstmis mensen verrassen. U kent in uw omgeving vast wel mensen, bij wie de beloofde koopkrachtverbetering niet of nauwelijks is uitgekomen; of die in het afgelopen jaar wel erg veel pech hebben gehad. Mensen die een steuntje in de rug heel goed kunnen gebruiken.

Voor deze mensen wil de Caritas van de parochies Anna Paulowna, Breezand en ’t Zand iets doen. In de dure decembermaand willen wij deze mensen door middel van een goed gevulde boodschappentas even wat warmte geven.

Ervaring leert, dat de mensen, die hiervoor in aanmerking komen, zich niet zelf melden. Daarom vragen wij uw hulp. In onze dorpsgemeenschappen zetten veel mensen zich actief in voor de medemens. Daarbij komen zij soms best wel schrijnende situaties tegen. Wij vragen u de namen van mensen, die een boodschappentas verdienen, aan ons door te geven. Dit kan door middel van onderstaand strookje, dat u kunt inleveren in een gesloten enveloppe bij de pastorie van één van de parochies t.a.v. de Caritas. Ook kunt u een melding doen bij één van de leden van Caritaswerkgroep. Daar kunt u ook terecht als u meer informatie wilt.

Wij danken u bij voorbaat voor uw meedenken.

Ook kunt u een melding met onderstaande gegevens doen naar caritas.trinitas@gmail.com

Uw aanmelding wordt uiteraard in alle vertrouwelijkheid behandeld.

 

Caritas Anna Paulowna     
p.a. Nieuweweg 15
1761 EC Anna Paulowna

Leo Klaver

Silvia Schilder
tel. 0223-534854

Caritas Breezand   
p.a. Wijd. Spaansweg 58,
1764 GL Breezand

Annemieke Broersen
Ellen Kerkhof
Marleen Duineveld
tel. 0223-523484

 

Caritas ’t Zand
p.a. Keinsmerweg 3,
1756 AE  ‘t Zand

Breggit Smit
Loes de Wit
Theo Volkers
tel. 0224-591383

Het antwoordstrookje (rechtsklikken en kiezen voor ‘Opslaan als…’ )