Een warm lichtje in een donkere tijd

Niet iedereen profiteert na de financiële crisis even hard van het voorzichtige economisch herstel. Er zijn nog steeds veel gezinnen, echtparen of alleenwonenden, die het financieel net of net niet redden.

Voor deze mensen wil de Caritas van de parochies Anna Paulowna, Breezand en ’t Zand iets doen. In de dure decembermaand willen wij deze mensen een steuntje in de rug geven door middel van een goed gevulde boodschappentas.

Ervaring leert, dat de mensen, die hiervoor in aanmerking komen, zich niet zelf melden. Daarom vragen wij uw hulp. In onze dorpsgemeenschappen zetten veel mensen zich actief in voor de medemens. Daarbij komen zij soms best wel schrijnende situaties tegen.

Wij vragen u de namen van mensen, die een boodschappentas verdienen, aan ons door te geven. Dit kunt u doen door een melding te doen bij één van de leden van Caritaswerkgroep. Daar kunt u ook terecht als u meer informatie wilt.

Wij danken u bij voorbaat voor uw meedenken.

Caritas ’t Zand
p.a. Keinsmerweg 3,
1756 AE ‘t Zand

Breggit Smit
Loes de Wit
Theo Volkers
Tel: 0224-591383

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info