Effecten van Schager aanpak woningtekort

Effecten van Schager aanpak woningtekort positief en steeds meer meetbaar

Het woningtekort in de gemeente Schagen heeft alle aandacht. Er wordt ingezet op meer woningbouw en een goede samenwerking, want deze problematiek los je niet alleen op. Hierbij horen ook de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Aan de nieuwe afspraken, voor de komende vier jaar, wordt er de komende periode gewerkt.

Vooruitlopend op deze afspraken wordt er gerapporteerd over de voorgaande periode en daaruit blijkt dat de inschrijfduur in 2020 met 11,9% is afgenomen, ten opzichte van het jaar daarvoor. In tijd betekent dat van 6 jaar en 4 maanden naar 5 jaar en 6 maanden. Wethouder Jelle Beemsterboer: “Mensen wachten daardoor dus nu bijna een jaar minder lang op een sociale huurwoning. Dat is toe te wijzen aan de nieuwbouw van sociale huurwoningen waar we de laatste jaren flink op inzetten. Dat betekent natuurlijk dat we er nog lang niet zijn, maar de bouwprojecten hebben flink effect en gaan tegen de landelijke trend in.”

“De ambitie om 100 betaalbare huurwoningen te realiseren is ruimschoots behaald. We zijn verheugd over de mogelijkheden die de gemeente Schagen ons geeft om nieuwe betaalbare huurwoningen te kunnen realiseren op betaalbare bouwgrond. Toch zien we dat de vraag harder stijgt dan iedereen wenst. We zijn tevreden met het jaar dat we hebben ingelopen, maar blijven onverminderd ambitieus”, aldus Stefan van Schaik, directeur-bestuurder Wooncompagnie.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info